Ce este un risc?

Riscul este un pericol potential care poate afecta existenta, activitatea sau reputatia unei personae, organizatii/institutii sau unui sistem, si care se datoreaza actiunii sau lipsei de actiune din partea celor indreptatiti la aceasta.

Exemple de situatii generatoare de risc:

  • Actiuni ale beneficiarilor de proiecte care pot determina folosirea necorespunzatoare a fondurilor alocate.
  • Aspecte legate de fazele de derulare a unui proiect: selectare, mod de desfasurare a achizitiilor publice, realizarea efectiva a proiectului etc. care pot influienta asupra unei implementari corespunzatoare.
  • Schimbari organizationale ale beneficiarului : modificare locatie, modificari statutare, etc.)
  • Schimbari in legislatie care ar putea afecta conditiile de implementare a proiectelor.

Formular transmitere riscuri