COLOR CIRCLE – ”COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivel regional proiectul COLOR CIRCLE – ”COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy” (COLOR CIRCLE –Conectarea și înzestrarea administrației locale cu capacități de cercetare pentru a valorifica întregul potențial al economiei circulare”), finanțat prin Programul de Cooperare Interregională Interreg Europe.

Parteneriat:

Proiectul COLOR CIRCLE este implementat de un consorțiu internațional format din șase organizații partenere din cinci state europene, coordonate în calitate de partener lider de către Universitatea HESAM din Franța.

Obiectiv:

Pornind de la ideea că dezvoltarea unor măsuri integrate privind economia circulară se poate face numai prin implicarea tuturor factorilor relevanți de la nivel local și regional, prin intermediul acestui proiect, partenerii își propun să sprijine dezvoltarea acestui concept în localitățile urbane de mici dimensiuni prin crearea unor parteneriate solide între autoritățile locale și mediul academic regional și prin implementarea unor măsuri inovatoare care să asigure creșterea capacității autorităților locale în valorificarea întregului potențial al economiei circulare.

Activități:

Acest proiect se va desfășura pe o perioadă de 48 de luni și este structurat în două faze de implementare: o prima fază dedicată învățării interregionale (36 luni) și o a doua fază dedicată monitorizării procesului de îmbunătățire a instrumentelor politice abordate în cadrul proiectului (12 luni).

Proiectul va debuta cu realizarea unor analize regionale, privind situația actuală a cadrului legislativ și ale instrumentelor politice dedicate susținerii economiei circulare,  cartografierea proiectelor implementate nivel regional și inclusiv identificarea tuturor actorilor ce trebuie implicați în dezvoltarea acestui concept la nivel de localitate. Totodată, aceste analize vor evidenția capacitățile de inovare și bunele practici existente la nivel regional și vor sublinia beneficiile sociale, economice și de mediu ale implementării conceptului de economie circulară la nivel de localitate. Concluziile acestor analize vor fi discutate, iar informațiile și experiențele relevante vor fi împărtășite în cadrul întâlnirilor internaționale organizate în contextul proiectului. La activitatea de învățare și la sesiunile de schimburi de experiență vor lua parte, alături de partenerii proiectului, membrii grupurilor de actori locali din regiunile partenere. După parcurgerea activităților de învățare interregională, partenerii proiectului sprijiniți de grupurile de actori locali, vor elabora planuri de acțiune ce au în vedere îmbunătățirea instrumentelor politice identificate la nivelul fiecărei regiuni. Ultimele 12 luni de implementare ale proiectului sunt dedicate punerii în aplicare și monitorizării acestor planuri regionale de acțiune.

Instrument politic vizat: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 –„Sprijinirea regenerării orașelor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 9B – OS 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”. Proiectul COLOR CIRCLE se va concentra cu precădere asupra localităților din Regiunea Centru, beneficiare în cadrul POR axa 13.1.

Perioada de implementare: proiectul va fi implementat pe parcursul a 48 de luni, în perioada 1 august 2019 –  31 iulie 2023. 

Buget:

Bugetul total al proiectului COLOR CIRCLE este de 1,209,041.00 Euro, cu o contribuție din partea programului Interreg Europe de 1,027,684.85 Euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 150,760.00 Euro din care 128,146.00 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă și 22,614.00 Euro, reprezintă contribuția partenerului.

Finanțator: Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe – Axa prioritară 4 – Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Contact:

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul COLOR CIRCLE vă invităm să accesați website-ul proiectului https://www.interregeurope.eu/colorcircle/.

Vă stăm la dispoziție cu date suplimentare la următoarele date de contact:

Gabriela Țârău

Departament Politici Regionale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania

Tel. 0358 401 276 Interior 466

gabriela.tarau@adrcentru.ro | www.adrcentru.ro