2023 utolsó negyedévének Europe Direct tevékenységei a Központi Régióban

A Europe Direct projekt megvalósítása az idei év utolsó negyedévébe lép. A Gyulafehérváron és Brassóban megtartott Erasmus+ workshopok, az Unió helyzete (SOTEU) kiértékelő beszéd alkalmából szervezett online találkozók és a Nyelvek Európai Napjának megünneplése azok a szeptemberi tevékenységek, amelyek 2023 harmadik negyedévét zárták a Központ Régió Europe Direct projektjében, ezekhez pedig a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség nyújtott keretet. Az utolsó negyedév októberétől a Europe Direct csapata 12 mini Európa futama (Crosul Europei) rendezvény megszervezésére készül a régió hat megyéjének 12 iskolájában, novembert pedig a Friendship European Challenge megszervezésének szenteli az Emanoil Egyesülettel közösen 12 további oktatási intézményben. Decemberben a regionális Információs Multiplikátor Hálózatnak szóló rendezvényt tart, amelyen megvitatják a 2023-as eredményeket, a 2024-es terveket, ugyanakkor új együttműködési és támogatási lehetőségeket is megbeszélnek.

2023 szeptember 12. és 14. között a Gyulafehérváron és Brassóban megszervezett két Erasmus+ műhelyfoglalkozáson 29 diák vett részt Brassói, Fehér, Kovászna, Maros és Szeben megyéből, és tanáraikkal együtt készültek, és azt a feladatot kapták, hogy a rövid távú iskolai mobilitásra írjanak Erasmus+ pályázatot. Ugyanakkor 2023. szeptember 13-án, az Európai Unió helyzetéről szóló beszéden, amelyet az Európai Bizottság elnöke tartott, több mint 130 diák vett részt az Europe Direct csapatának meghívására az gyulafehérvári, alvinci és nagyszebeni iskolákból, és kapcsolódott be az azt követő vitákba az európai programok és kezdeményezések életükre gyakorolt ​​hatásáról. Szeptember utolsó hetét a Nyelvek Európai Napjának szentelték, melynek során több európai nyelvén megfogalmazott üzenetet tartalmazó videót tettek közzé az interneten, valamint a gyulafehérvári Testnevelési Középiskolában szervezetek tevékenységeket.

„Ez a közérdekű tájékoztatásra összpontosító projekt közelebb visz bennünket az emberekhez, hiszen olyan polgárok közösségét akarjuk létrehozni, akik hisznek a demokráciában, részt vesznek a helyi tevékenységekben, tanulnak abból, amit más európai államokban jónak találnak, és akik új készségeket tanulnak. Annak ismerete, hogy kikből áll az európai közösség, és melyek azok az intézmények, amelyek különféle tevékenységekkel fordulnak hozzánk, mindez olyan minimális követelmény, amelynek eleget kell tennünk mielőtt döntéseket hozunk vagy választunk. A Europe Direct projektben javasolt rendezvények révén a lehető legtöbb polgárt tájékoztatni szeretnénk és bevonni a megalapozott döntések meghozatalába. Tartós kapcsolatot szeretnénk kialakítani régiónk lakossága, de köztük és Európa polgárai között is, hogy megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek és új készségeket sajátítsanak el, ösztönözve a demokratikus megnyilatkozásokat. Jövőre összetett választási évünk lesz, amelyben a polgárok szavazás által kifejezik ki vágyaikat, üzennek arról, hogy mit szeretnének, ezért minél jobban be kell kapcsolódniuk a közéletbe, hogy a lehető legfelelősségteljesebb döntéseket hozhassák meg” – jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Októberben a tevékenységünket az Alba Green Energy Fair-en – az energiahatékonyság és a közösségeknek szóló „zöld” megoldások vásárán – való részvétellel kezdjük, amely a gyulafehérvári vár harmadik kapuja környékén zajlik. A rendezvény két napja alatt kollégáinkkal, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársaival együtt tájékoztató és népszerűsítő anyagokkal, európai játékokkal várjuk a gyerekeket, szülőket és valamennyi érdeklődő polgárt. Ezt követően a megyei tanfelügyelőségekkel együttműködve kiválasztjuk azokat az iskolákat, ahol mini futóversenyeket szervezünk, amelyeken iskolánként legalább 100 diák vehet részt, ezzel is hangsúlyozva a testmozgás fontosságát, valamint az alternatívát gépkocsihasználatra.

Ugyancsak az utolsó negyedévben készítjük elő a 2024-es évi tevékenységek támogatására vonatkozó pályázatot, valamint a félretájékoztatás elleni küzdelem online kampányát is. Novemberben az Emanoil Egyesület önkénteseivel együtt folytatjuk a fiataloknak szánt tevékenységet, a Friendship Challenge azon 12 alkalmát, amely révén Brassó, Fehé, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyék iskoláiban és középiskoláiban állampolgári ismeretek megszerzésére hívjuk a fiatalokat. Itt bizonyíthatják tudásukat és ismereteiket az Európai Unióról, a fiataloknak szóló programokról, és arra is felkérjük őket, hogy kéréseket és javaslatokat fogalmazzanak meg az Európa jövőjéért felelős döntéshozóknak. Az évet az Európai Információs Multiplikátor Fórummal zárjuk a régióban, amelyen megvitatják, mi volt jó és rossz 2023-ban, min és hogyan lehetne javítani, de szó lesz arról is, hogy milyen lehetőségeket vagy tevékenységeket lehet partnerségben megvalósítani 2024-ben.