259 de functionari publici si personal contractual din Regiunea Centru au beneficiat pana in acest moment de serviciile de formare furnizate de ADR CENTRU

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va marca la inceputul lunii martie 2012 un an de implementare a proiectului “Cresterea capacitatii personalului din administratia publica locala si judeteana de a furniza servicii publice de calitate si de a contribui la dezvoltarea durabila a Regiunii Centru”, cod SMIS 15612, proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013. Cu aceasta ocazie facem cunoscute primele si rezultate obtinute in desfasurarea cursurilor de perfectionare si specializare in ocupatiile: Manager proiect, Expert achizitii publice si Director de program, finantate de Uniunea Europeana in cadrul acestui proiect.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 si are ca scop dezvoltarea competentelor si cresterea performantelor personalului din cadrul administratiei publice locale si judetene, in ceea ce priveste elaborarea de planuri, strategii si programe de dezvoltare, scrierea de proiecte, managementul ciclului de proiect si achizitii publice.

Activitatile principale ale proiectului constau in furnizarea a 18 sesiuni de instruire si perfectionare in cele 6 judete ale Regiunii Centru, in ocupatiile: Manager de proiect, Expert achizitii publice si Director de program. Cursurile sunt sustinute de personalul specializat al ADR Centru, Agentia fiind acreditata de catre Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor ca furnizor de formare profesionala in cele trei programe mentionate anterior. Programele noastre de formare integreaza conceptele de dezvoltare durabila si egalitate de sanse si principiile asociate acestora. Cursurile se adreseaza functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica locala si judeteana din judetele Regiunii Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Ca urmare a parcurgerii acestor cursuri si a promovarii examenului de absolvire, participantii obtin diplome de absolvire atestate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei.

”Pe parcursul primelor 12 luni de implementare ale proiectului, am reusit sa desfasuram cu succes toate cele 6 sesiuni ale cursului de perfectionare in ocupatia Manager proiect, 4 sesiuni ale cursului de specializare in ocupatia Expert achizitii publice, in judetele Covasna, Alba, Brasov si Sibiu, si prima sesiune de desfasurare a cursului de perfectionare in ocupatia Director de program, in judetul Alba. 259 de functionari publici si personal contractual din institutiile administratiei locale, judetene si centrale au beneficiat pana in acest moment de serviciile de formare furnizate de ADR Centru prin acest proiect si inca aproximativ 150 de persoane vor fi cuprinse in cele 7 sesiuni de formare care vor fi desfasurate pana la sfarsitul lunii iunie 2012”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Durata de implementare a proiectul este de 18 luni, iar tinta ADR Centru este instruirea a 360 de functionari publici si personal contractual din administratia publica locala si judeteana. Conform rezultatelor intermediare ale proiectului aceasta tinta urmeaza a fi depasita, datorita cererii mari in ceea ce priveste participarea la aceste cursuri.

Informatii suplimentare despre acest proiect pot fi obtinute accesand pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru: www.adrcentru.ro , la sectiunea Proiecte Regionale.