A fost aprobat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 11.11.2020, Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Corrigendumul a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4078 din 11.11.2020. Modificările din cadrul ghidului specific se regăsesc și în documentul Sinteză modificări corrigendum 2 ghid 9.1 din 2020.