A fost lansat apelul 2 pentru Prioritatea de Investiţii 6.1 a POR 2014-2020

Începând cu data de 6 decembrie 2016 se deschide apelul nr. POR 2016/6/6.1/2 privind infrastructura rutieră. Depunerea proiectelor se va face prin sistemul integrat de management – aplicația MY SMIS începând cu data de 6 ianuarie 2017, ora 15.00 și se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat în data de 6 decembrie 2016 versiunea finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2, din cadrul Priorității de Investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale”, conform Ordinului MDRAP nr. 3161/ 06.12.2016.
Precizăm că finanțarea proiectelor se va face în ordinea depunerii și după parcurgerea tuturor etapelor de selecție a proiectelor depuse în cadrul primului apel nr. POR 2016/6/6.1/1. Proiectele depuse în cadrul apelului nr POR 2016/6/6.1/2 se vor finanța numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea precizată în ghidul specific apelului.