A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 7.1 a POR 2014-2020 – Investitii in infrastructura de turism

AMPOR a aprobat astăzi, 21.03.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, versiunea finală a Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/2, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.