A fost lansat spre consultare Ghidul specific pentru apelul de proiecte adresat Incubatoarelor de afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat în data de 22.02.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.B Incubatoare de afaceri.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro , până la data de 21.03.2017.
Finanțarea disponibilă în cadrul acestei priorități se adresează incubatoarelor de afaceri. Aceste structuri sunt constituite pentru sprijinirea firmelor nou înființate și a celor cu un istoric scurt de funcționare, pentru a furniza servicii suport de afaceri. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 7.000.000 euro.