A fost modificat Ghidul General al Solicitantului pentru POR 2014–2020

 În 03.10.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificarea vizează anexa 10.8 Forma de contract intitulată Model orientativ. Contract de finanțare.
De asemenea, se modifică și anexele privind modelul Contractului de finanțare din cadrul fiecărui Ghid specific lansat.