A fost modificat Ghidul General al Solicitantului pentru POR 2014-2020