A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 7.1 – Investiţii în infrastructura de turism

 În 22.03.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Ordinul vizează corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește::
• Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
• Modelul A “Opisul cererii de finanțare”
• Modelul F „Acord de parteneriat”
• Modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă