A fost modificat Ghidul specific aferent învățământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții din Municipiile reședință de județ