A fost modificat Ghidul specific aferent PI 4.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1, din cadrul Axei Prioritate 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Principalele modificări prevăd:
• eliminarea din Anexa 4.2.2 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității, a punctului 23 aferent criteriului XIV – Lista de proiecte prioritare pentru Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020: Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru O.S. 4.2?;
• completarea punctului 10 – Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de la autoritatea pentru protecția mediului” din cadrul secțiunii 4.1 – Anexe la depunerea cererii de finanţare, cu referirea la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Toate modificările sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.