A fost modificat Ghidul specific pentru Obiectivul Specific 3.2 – Mobilitate urbană, POR 2014-2020