A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi