A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 3.1B – Clădiri publice a POR 2014-2020