A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020