A fost prelungit termenul de depunere al proiectelor pentru apelurile aferente Axei prioritare 4

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a prelungit termenele de depunere ale proiectelor în cadrul tuturor Priorităților de investiții aferente Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, a Programului Operațional Regional 2014-2020. Noul termen limită este data de 29.03.2019, ora 12:00.