A Központi Régió 2021-2027-es Programja monitoring bizottságának újabb ülését tartották meg Kovászna megyében

2003 október 3-án és 4-én a Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy adott otthont a Központi Régió 2021-2027-es Programja monitoring bizottsága (CM PR Centru) munkaülésének, amelyet a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezett meg a program menedzsment hatóságaként.

A program végrehajtási folyamatában stratégiai döntéshozó szerepet betöltő partnerségi fórum négy hamarosan induló pályázati felhívás kapcsolódó kiértékelési és válogatási módszertanát, kritériumait hagyta jóvá, amelynek összköltsége meghaladja a 231,5 millió eurót, és amelyből közel 173 millió eurót tesz ki a vissza nem térítendő európai forrás. Szintén a minitoring bizottság ezen ülésén fogadták el a programhoz kapcsolódó többéves értékelési tervet, megvitatták a 2024 elején induló további négy felhívás módszertanát, osztályozási és válogatási szempontrendszerét. A monitoring bizottság munkájának 60 résztvevője biztosította a feltételek teljesülését az új pályázatok kiírásához, amelyek a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által a Központi Régió 2021-2027-es Programja révén kezelt 1,38 milliárd eurós költségvetésnek mintegy 70%-át jelenti ez év végéig. A monitoring bizottság ülésén szóba kerültek a program más technikai vonatkozásairól is: az egyszerűsített költségek, a 2014-2020-as POR pályázatainak ütemezése a Központi Régió 2021-2027-es Programján belül, valamint az előzetes következtetések a program pénzügyi eszközeinek előzetes értékelése kapcsán.

 „A Központi Régió Programjának monitoring bizottsága rendszeresen ülésezik, hogy betöltse stratégiai döntéshozó szerepét a program végrehajtási folyamatában. Ennek keretében decentralizált formában dől el, hogyan lehet hozzájutni a programon keresztül lehívható több mint 1,38 milliárd eurós vissza nem térítendő európai forráshoz. A jogi személyiséggel nem rendelkező bizottság 33 tagja az országos és regionális hatóságokat, a gazdasági, társadalmi, tudományos szférát és a civil társadalmat képviseli. A monitoring bizottság és a program menedzsment hatósági hatáskörét betöltő Központi Regionális Fejlesztési Ügynöksége gondoskodik arról, hogy a program valamennyi szakaszának lépései helyesen és maradéktalanul teljesüljenek, így pedig a fejlesztési projekteket a lehető legjobb feltételek mellett valósuljanak meg. A fórum előző ülése óta már 10 pályázatot írtunk ki.  Ezek közül három esetében 14 pályázatot nyújtottak be, amelyek összértéke közel 36 millió euró. Rövid időn belül megnő a benyújtott pályázatmennyiség, így a lehető leggyorsabban lebonyolítjuk a kiértékelésüket és rangsorolásukat, hogy sikeres pályázatok a szerződéskötés fázisába kerüljenek, és hatásukat kifejtsék a Központi Régió társadalmi-gazdasági környezetében” jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója, a program monitoring bizottságának elnöke.

A monitoring bizottság munkálatai Krzysztof Kasprzyk az Európai Bizottság meghívottja, illetve Florentina Tăutu, az EB Regionális Főigazgatósága Romániáért és Horvátországért felelős E2 egységének képviselője jelenlétben zajlottak.

A találkozó a program jelenlegi megvalósítási szakaszának elemzésével indult, majd a monitoring bizottság tagjai megvitatták a Központi Régió Programján (PR Centru) belül a következő időszakban sorra kerülő 4 pályázati kiírás kiértékelési és rangsorolási módszertanát. Ezek a következő prioritásokra és beavatkozásokra tartalmaznak alkalmassági és rangsorolási kritériumokat:

  • 3-as prioritás – KÖRNYEZETBARÁT KÖZÖSSÉGEK RÉGIÓJA, 2.1-es kiemelt célkitűzés, 1-es folyamat – Lakóépületek energiahatékonysága
  • 6-os prioritás – OKTATÁSRA ALAPOZÓ RÉGIÓ, 4.2-es kiemelt célkitűzés, 1.2-es bevatkozás – A korai és kötelező oktatásban való részvétel arányának növelése – Általános és középfokú oktatás
  • 6-os prioritás – OKTATÁSRA ALAPOZÓ RÉGIÓ, 4.2-es kiemelt célkitűzés, 2-es folyamat – A szakoktatásban és műszaki oktatásban való részvétel arányának növelése
  • 8-as prioritás – VONZÓ RÉGIÓ, 5.1-es kiemelt célkitűzés, 1-es folyamat – A Központi Régió településeinek integrált városfejlesztése a közterületek regenerációjával, a kulturális örökség és infrastruktúra érvényre juttatásával és a turisztikai potenciál növelésével

Az első nap öt, összesen 51 millió eurós összértéket meghaladó beruházási pályázat helyszínének meglátogatásával zárult – ezeket Sepsiszentgyörgyön valósította meg a polgármesteri hivatal, egy informatikai cég, illetve Kovászna Megye Tanácsa a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által a 2014-2020-as időszakban koordinált pályázatok keretében a társadalmi és fejlesztési célok eléréséért. A vendégek a helyszínen tekinthették meg a beruházásokat, amelyek a megrongálódott területek rehabilitációjára, új funkcióval való felruházására, a fenntartható városi mobilitás javítására irányultak többek között a városközpontban, továbbá a vállalkozói szféra fejlesztésére, az oktatási rendszer korszerűsítésére, valamint az örökségvédelemre és a turizmusfejlesztésre is.

A munkaülés második napján a jelenlévő tagok megvitatták a Központi Régió Programja egyéb felhívásainak kiértékelési és rangsorolási módszertanát is, amelyekhez a menedzsment hatóság csapata készítette elő azokat a pályázati útmutatókat, amelyeket nyilvános konzultációra bocsátanak a következő hónapokban. Ezek az alábbi folyamatokra vonatkoznak: 1.1.2-es folyamat – Magáncélú dokumentációs és tájékoztatási központok (CDI) kapacitásfejlesztése; 1.3.3-es folyamat – Nyílt innovációs kísérleti platform, illetve 2.1.2-es folyamat – Regionális nyílt innovációs kísérleti platform az okos városok (smart city) területén; 5.2-es folyamat – A megyeszékhelyek bejáratának forgalomcsökkentése és forgalmi racionalizálása; 7.1.2-es folyamat – A természeti örökség és gyógyfürdők erőforrásainak védelme és turisztikai célú érvényre juttatása, valamint a 8.2-es folyamat – Integrált városfejlesztés a közterületek regenerációjával, a kulturális örökség és infrastruktúra érvényre juttatásával, illetve a turisztikai potenciál növelésével a Központi Régió városaiban.

A munkaülés első napján megvitatott pályázati útmutatók itt találhatóak meg: https://www.regiocentru.ro/category/consultare-publica/

A program monitoring bizottsága szavazati joggal rendelkező tagjainak listája itt tekinthető meg: https://www.regiocentru.ro/comitet-monitorizare/