A KÖZPONTI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ VÁROSAIT A REGIO PROGRAM ALAPJAIBÓL KORSZERŰSÍTIK

Néhány éve a Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyei kisvárosok nem hívtak le elegendő mennyiségű európai alapot és ennek fejlődésük látta kárát, hiszen nőtt a szakadék köztük és a nagyobb városi térségek között. Ez a helyzet a Központ Regionális Fejlesztési Ügynökség által koordinált 2014-2020-as Regionális Operatív Program alapjaiból származó beruházásoknak tulajdoníthatóan változott meg. 

A romániai régiók fejlődésben tapasztalható gondjai a kis közösségek 2007-2013-as időszakra jellemző alacsony támogatásával indokolhatók. A Romániai Városok Egyesülete és a regionális fejlesztési ügynökségek együttes erőfeszítése nyomán a 2014-2020-as Regionális Operatív Programba beiktattak egy olyan specifikus tengelyt, amelynek alapjai kizárólag a kis közösségek, az alacsony lélekszámú városok, illetve a hátrányosabb helyzetű közösségek esetében eszközölhető beruházásokra fordíthatók az egykori monoindusztriális településeken.

A 13-as számú prioritási tengely, amelynek célja A kis és közepes városok regenerálódásának támogatása, olyan projekteket finanszíroz, amelyek a támogatható városok/települések helyi fejlesztési stratégiáiban, vagy adott esetben integrált városfejlesztési stratégiáiban meghatározott igényekre és prioritásokra támaszkodnak, vagy ezekhez kapcsolódnak, esetenként olyan szélesebb vizsgálati területen dolgozták ki ezeket, amely az illető várost vagy települést is magába foglalja.

Jelenleg a Központi Régió 28 kis- és közepes méretű városának rendelkezésére álló összköltségvetés meghaladja a 150 millió eurót, és ez 37 projekt vissza nem térítendő finanszírozásait jelenti városrehabilitáció, úthálózat és városi középületek korszerűsítése, illetve oktatási, kulturális és szabadidős tevékenységek támogatásának célzatával.

 „Azért finanszírozzuk ezeket a projekteket, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a nagyvárosokhoz képest a kis- és közepes méretű városokban élnek a legtöbben a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett háztartásokban, és tudvalévő, hogy a szegénység kockázata fordítottan arányos az urbanizáció mértékével. Miközben a nagyvárosokban a szegénység gyakorta a város bizonyos részein tapasztalható leginkább, ahol hátrányos helyzetű városnegyedek jönnek létre, a kisvárosi központokban a szegénység és a társadalmi kirekesztettség általában széles körben elterjedt, gyakorta általános jelenségnek számít. Ez a helyzet mostantól megszűnik, hiszen a Központi Régió összes helyi közösségének kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésére hangsúlyt fektetünk”, jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a Központi Régió tisztább, a lakók és a turisták számára is vonzó, tudáson és innováción alapuló versenyképes gazdasággal rendelkező régióvá váljon, amelyben a környezetvédelem, az erőforrások ésszerű és fenntartható felhasználása kulcsfontosságú. A Központi Régió valamennyi polgárának jó egészséget és örömet kívánunk szerettei körében! Boldog 2022-es évet!

Versiunea în limba română: http://regio-adrcentru.ro/orasele-mici-si-i-europene-regio/