A Központi Régió közigazgatási szférájának képviselői kielemezték a polgárok életminőségét javító beruházások helyzetét

A Központi Régió Regionális Fejlesztési Tanácsának (CDR) tagjai, a helyi közigazgatás 50 képviselője, illetve a Központi Régió civil szervezetei 2022. október 19-én, egy közel 4 órás tanácskozás keretében kielemezték azokat az idei tevékenységeket, amelyek a vissza nem térítendő európai támogatások hatékony lehívását eredményezték.  A munkamegbeszélés több mint 60 résztvevője azokról a vonatkozásokról is tanácskozott, amelyek a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program lanszírozásának helyi előkészítését jelentik.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek az idei év első szemeszterére vonatkozó tevékenységi beszámolójából kiindulva, figyelembe véve a több mint 1.160, a 2014-2020-as Regionális Operatív Programból finanszírozott projekt helyzetét, a résztvevők azokat a megoldásokat keresték, amelyek révén ezek a leggyorsabban és leghatékonyabban valósággá válhatnak.

A 2022-es év tulajdonképpen az utolsó előtti, amelyben a 2014-2021-es REGIO Program projektmegvalósításairól beszélünk. Partnereink tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi, 2014-2020-as Regionális Operatív Program legfontosabb kedvezményezettjei a helyi önkormányzatok. A közigazgatás szintjén még mindig több mint 400 projekt van a megvalósulás folyamatában, a program forráslehívásának foka pedig ezek sikeres befejezésétől függ. Mivel a projektek határideje egyre szűkebb, a kedvezményezetteknek le kell küzdeniük az előirányzott beruházások megvalósítása során felmerülő problémákat. Nyilván, a jó hír itt az, hogy a program alapjai lehívásának aránya a régiónk szintjén 65% feletti, az idénre meghatározott cél pedig 93%-ban teljesült már. Megvannak tehát az idei tervezett cél túllépésének előfeltételei, és úgy gondoljuk, hogy a jövő év végén a forráslehívás általános aránya jóval magasabb lesz, mint a 2007-2013-as időszak 82,5%-a. Ezek az eredmények a finanszírozás kedvezményezettjeinek sikerei, de közös tevékenységünk eredménye a projektek alapos nyomon követése és a beruházások folyamatában felmerülő technikai vagy jogi szempontú akadályok tisztázása folytán. A sepsiszentgyörgyi megbeszélésen partnereinkkel együtt arra a következtetésre jutottunk, hogy ha mindenki hatékonyan dolgozik, csak akkor beszélhetünk a projektek határidőre történő befejezéséről, hiszen mi minden támogatást megadunk nekik a helyi szinten beazonosított problémák sikeres megoldása érdekében és az európai alapok végső kedvezményezettjeiért, a polgárokért” – pontosított Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Kovászna megyei munkamegbeszélés keretében a 2021-2027-es időszak prioritásai kerültek terítékre, figyelembe véve a helyi stratégiákba foglalt fejlesztési szükségleteket, amelyeket az új, 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program is magába foglal célkitűzésekként. A regionális döntéshozó fórum két további határozatot is szavatolt a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program megvalósítása keretegyezményének jóváhagyása érdekében, elsőként azt, amelyet menedzsment hatóságként a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kötött meg a Pénzügyminisztérium Európai alapokat felülvizsgáló hatóságával, amely közvetítő intézményként vesz részt a felmerülő problémák kezelésében és megoldásában, másodikként pedig a regionális fórum szavatolta a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség  működési alapszabályzatának aktualizálását is, hiszen az ügynökség új minőséget kap menedzsment hatóságként.

Románia és az Európai Bizottság közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló partnerségi megállapodás hivatalos aláírása után – Gyulafehérváron, a Központi Régióban – közelebb kerültünk az új, 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program elindításához, amelyet közvetlenül, menedzsment hatóságként irányítunk. Éppen ezért figyelmünket az elért eredményekre összpontosítottuk, és kielemeztük a támogatás perspektíváit. Így az új program hivatalos jóváhagyása után, amelyre ebben a hónapban kerül sor, elkészítjük és nyilvános közvitára terjesszük elő ennek finanszírozási útmutatóit, decemberben pedig hivatalosan is elindítjuk a Központi Regionális Operatív Programot” – tette még hozzá Simion Crețu a sepsiszentgyörgyi munkamegbeszélést követően.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által Kovászna megyében megszervezett munkamegbeszélésen a Központi Régió Regionális Fejlesztési Tanácsának (CDR) valamennyi tagja részt vett, hiszen a fórum tömöríti a régió megyei tanácselnökeit, a megyeiközpontok városainak polgármestereit, valamint a megyék egy-egy kisvárosának és községének polgármestereit, illetve ezek meghatalmazott képviselőit. Így egyhangúlag elfogadták a regionális fórum határozatait: a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a 2022-es év első szemeszterére vonatkozó tevékenységi beszámolóját, a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Regionális Fejlesztési Tervet (PDR), illetve a Központi Régió Észszerű Szakosodási Stratégiája végrehajtásának jelentésére vonatkozó határozatot a Regionális Innovációs Konzorcium 2021-es évi tevékenységi jelentésére vonatkozóval együtt. Ezekhez adódott hozzá további 7 határozattervezet, amely regionális projektek végrehajtására vonatkozott, illetve további tájékoztatások, amelyek a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt helyi beruházások irányítására vonatkozó hatásköreiről szóltak, továbbá az ügynökség kommunikációs stratégiájáról is, de ugyanakkor információkat kaptak a résztvevők a Központi Régiónak a németországi Brandenburg tartománnyal fenntartott partnerségére vonatkozóan, illetve arról, hogy a Hargita megyei Csíkszeredában létesítenének Néprajzi Múzeumot.

Versiunea în limba română: Reprezentantii mediului public din Regiunea CENTRU au analizat progresul investitiilor realizate pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor