A Központi Régió megyeszékhelyei körzetének mobilitásnövelésére vonatkozó pályázati kiírás

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Központi Régió 2021-2027-es Programjának (PR Centru) menedzsment hatóságaként pályázatot hirdet a nagyvárosok körüli forgalmi torlódások csökkentésére. A nem versenyszerű felhívásra 2024. február 29-től 2025. február 28-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

A jelen pályázati felhívásra benyújtott projektek célja a mobilitás javítása és a nagyvárosok forgalmának csökkentése, és több mint 44,7 millió eurós költségvetést különítettek el a Központi Régió hat megyeszékhelyének önkormányzatai számára. 2023 októberétől a felhívás pályázati útmutatója áthaladt a konzultációs szakaszokon, jelenleg pedig a potenciális pályázók előkészíthetik benyújtásra szánt pályázataikat: ezek a megyeszékhelyek területi közigazgatási egységei (UAT), vagy a megyei, megyeszékhelyi, városi vagy metropoliszövezeti, illetve funkcionális várostérségi községek területi közigazgatási egységeivel partnerséget kötött pályázatvezető struktúrák.

 „A Központi Régióban elvégzett elemzések azt mutatják, hogy a városok és főleg a megyeszékhelyek esetében a főbb útvonalakon forgalmi torlódások vannak, amelyek részben abból a tényből fakadnak, hogy a tranzitforgalomra nem alakították ki a terelősávos rendszereket és forgalomterelési lehetőségeket, ami megnehezíti a fenntartható városi mobilitási intézkedések végrehajtását, hiszen számos torlódási pont a nagyvárosok bejáratainál található. A régióban készült forgalmi tanulmányok és fenntartható városi mobilitási tervek az úthálózatok nagymértékű torlódásait mutatják, amelyekhez negatív hatások társulnak: fokozott zaj- és vegyi szennyezés, magas légköri szennyezőanyag-szint, késések, csökkent kereskedelmi forgalom stb. mind a városi agglomerációkban, mind pedig az ezeket összekötő utakon. A forgalmi torlódások csökkentése érdekében a Központ Régió 2021-2027-es Programja keretében a Hozzáférhető régió című 5. prioritásának 5.2. akciója, A nagyvárosok (megyeszékhelyek) körüli forgalom torlódásainak csökkentése keretében több mint 44 millió eurós beruházással finanszírozzuk a megyeszékhelyek szintjén a forgalom racionalizálását. Legfeljebb 7,3 millió euró vissza nem térítendő támogatást kaphat egy önkormányzat olyan pályázatok révén, amelyek megoldást jelentenek a megyeszékhelyek forgalmi torlódásainak csökkentésére. Példaként sorolnám fel a terelőutakat, aluljárókat, 4 forgalmi sávra való útszélesítést, és ezek mindenike összefügg a közlekedésbiztonsági intézkedésekkel”, jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A közlekedést és a mobilitást az Európai Unió fontos ágazatokként ismeri el, amelyek elengedhetetlenek a fenntartható fejlődéshez, a gazdasági növekedés fellendítéséhez, valamint a megközelíthetőség és a város-vidék kapcsolatok javításához. Románia a beruházás és infrastruktúra elemzésének valamennyi szempontja tekintetében az európai átlag alatt van infrastrukturális és közlekedési ágazatban. A közlekedési infrastruktúra újrakonfigurálása olyan fejlesztésekkel, mint a városi kerülőutak, terelőutak, nagyvárosi aluljárók, hozzájárulhat a település főbb útvonalai forgalmának csökkentéséhez és a funkcionális várostérségek forgalmának javításához. A közlekedési beruházások ugyanakkor hozzájárulnak a szennyezőanyag-kibocsátás és a városi zajszennyezés mérsékléséhez.

Az ilyen típusú beavatkozások során a megyeszékhelyeken azok, a forgalom torlódás-mentesítését szolgáló kiemelt megoldások valósulnak meg, amelyeket a PMUD-ok elsődlegesként említenek A tervezett beavatkozástípusok a megyeszékhely és a vele szomszédos települések forgalmának javítását célozzák meg közúti infrastrukturális beruházással, terelőutak/aluljárók/útkereszteződések építésével/korszerűsítésével/rehabilitációjával, beleértve az esztétikai munkálatokat, a közlekedésbiztonsági és az ökológiai intézkedéseket.

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó további információk, a pályázati útmutató és egyéb információk a következő linken találhatók: https://www.regiocentru.ro/actiuni/5-2-descongestionarea-traficului-din-jurul-marilor-municipii-resedinte-de-judet/.    

A pályázatokat kizárólag a MySMIS2021/2021+ elektronikus felületen lehet benyújtani, amely itt található meg: https://mysmis2021.gov.ro/.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség helpdesk szolgáltatásának szakértői útmutatást nyújtanak a Központi Régió Programjáról, továbbá tanácsot és útbaigazítást nyújtanak a pályázatkészítés kapcsán. Őket a helpdesk@adrcentru.ro e-mail címen lehet elérni vagy közvetlen üzenetben is lehet folyamodni az ADR tájékoztatóirodájához nyomtatvány kitöltésével a következő felületen: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.