A Központi Régió Regionális Innovációs Konzorciuma megtartotta az év első munkamegbeszélését

A múlt hét végén harmincnál több tag vett részt a Központi Régió Regionális Innovációs Konzorciumának hibrid formában tartott megbeszélésén. Az esemény résztvevőit a konzorcium irányító szervezeteként a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség hívta össze, a találkozó témái között pedig a tevékenységi terület két jelentésének bemutatása és megvitatása volt, valamint a kutatás, fejlesztés és innováció támogatásának lehetőségei a regionális versenyképesség fejlesztésére.   

A Központi Regionális Innovációs Konzorcium (KRIK) jelképezi azt a fő regionális partnerségi struktúrát, amely a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kidolgozott, a Központi Régióra vonatkozó Észszerű Szakosodási Stratégia (RIS3) fejlesztésére és nyomon követésére irányul. A KRIK küldetése az, hogy a regionális szinergiák kiaknázásának elősegítésével hozzájáruljon a tudásalapú regionális gazdaság fejlesztéséhez a kutatás, fejlesztés és innováció területén, valamint az említett szektorok és a vállalkozók közötti kapcsolat erősítésével.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség gyulafehérvári székhelyen fizikai formában – valamint egy erre a célra kialakított online platformon – lezajlott munkamegbeszélés témái két, 2021-hez kapcsolódó jelentés elemzésére irányultak. Ezek közül az első a Központi Regionális Innovációs Konzorcium 2021-es tevékenységét foglalta össze a Központ Regionális Fejlesztési Tanácsa általi jóváhagyás érdekében, a második pedig Észszerű Szakosodási Stratégia (RIS3) jelenlegi megvalósítási szakaszára vonatkozott. Kielemezték a Központi Régió 1-es számú prioritási tengelyére benyújtott és leszerződött projektek jelenlegi helyzetét és olyan megoldások is szóba kerülte, amelyek révén a vállalkozói szféra arra ösztönözhető, hogy beruházzon a kutatásba és innovációba, ugyanakkor alkalmazza a kutatási, fejlesztési és innovációs eredményeket a termelési folyamatokban, termékek és szolgáltatások létrehozásában. Ugyanakkor részletesen bemutatták a 2021-2027-es Regionális Operatív Program támogatási prioritásait és lehetőségeit, különösképpen az itt releváns 1-es számú prioritás kutatási, fejlesztési és innovációs komponensét, illetve a 2-es számú prioritás digitalizálásra vonatkozó komponensét.  Ezeket tartalmazza a program Európai Bizottságnak elküldött változata, amelyet a   Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján lehet megtekinteni (http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/). A pályázói útmutatók elkészítésének jelenlegi helyzete és a felhívások várható kiírásának ütemezése különösen felkeltette a megbeszélés résztvevőinek érdeklődését annál is inkább, hogy e területen az első pályázati felhívások megjelenése az idei év utolsó negyedévében várhatóak. Eme szempontok figyelembevételével a Központi Regionális Innovációs Konzorcium szakmai értekezlete során a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselői szakmai munkacsoportok felállítását kezdeményezték a konzorcium tagjai számára releváns, a kiemelet célokhoz kapcsolódó finanszírozási irányelvek kidolgozása érdekében.

„A 2014-2020-as időszakban viszonylag alacsony hajlandóságot tapasztaltunk a kutatás, fejlesztési és innovációs szektor, illetve a vállalkozói szféra közötti kapcsolat erősítésére vonatkozó finanszírozásra, ami talán az elmúlt években valamennyiünket érintő válságok miatt is van. Ezen változtatni kell, hiszen a 2021-2027-es programozási időszak pályázati kiírásai az innovációs elképzelésekre összpontosítanak, és az elkülönített pénzügyi források mintegy tízszeresét teszik ki. A Központi Regionális Innovációs Konzorcium (KRIK) munkaülését egyrészt azért szerveztük meg, hogy a Központi Régió szintjén hangsúlyozzuk a vállalkozói szféra feltérképezési folyamatában betöltött szerepünket, másrészt meg azért, hogy ösztönözzük a kezdeményezéseket és az Észszerű Szakosodási Stratégia megvalósítására vonatkozó projekteket generáljunk. Jelenleg a finanszírozási feltételek optimális kialakításával foglalkozunk a régió összes érintett felének részvételével, tiszteletben tartva az európai szabályozás korlátait”nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Háttérinformációk

A regionális fejlesztés elképzelése magába foglalja a gazdasági tevékenységek fellendítését és változatossá tételét, a lehető legtöbb befektetés vonzását a magánszektorba, továbbá a munkanélküliség csökkentését és az életszínvonal növelését. A regionális politikák által célzott területek a következők: vállalkozásfejlesztés, munkaerőpiac, befektetések vonzása, technológiatranszfer, a KKV-szektor fejlesztése, infrastruktúrafejlesztés, környezet minősége, vidékfejlesztés, egészségügy, oktatás és kultúra. Ebben a tekintetben a Központi Regionális Innovációs Konzorcium a párbeszéd állandó platformjaként működik a regionális szereplők négy fő kategóriája – hatóságok és intézmények, kutatási, fejlesztési és innovációs szervezetek és egyetemek, vállalkozók és civil társadalom – között, biztosítja az érintett felek kiegyensúlyozott képviseletét a vállalkozók feltérképezésének folyamatban. A Központi Regionális Innovációs Konzorcium részvételi struktúraként is működik, amelynek célja a regionális szereplők bevonásának elősegítése, az érintett szereplők regionális kohéziójának erősítése, transzformációs képességeinek hangsúlyozása azáltal, hogy optimális megoldásokat talál a kiemelt területeken, a tudásátadás, a tárgyalási folyamatok eredményeinek felvállalása, a későbbi cselekvésekben való részvétel.

Versiunea în limba română: Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii Centru s-a reunit în prima ședință de lucru a acestui an