A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség az Egészségügyi Program közreműködő hatósága öt prioritás megvalósításában a Központi Régióban

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2023. július végén aláírta az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumával (MIPE) az Egészségügyi Program végrehajtásával kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról szóló keretmegállapodást az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR) finanszírozott program 1., 2., 3., 4. és 7. prioritására vonatkozóan. A Központi Régió számára e prioritásokra szánt hozzávetőleges keretösszeg 360 millió euró.

A 2021-2027-es Egészségügyi Program (PS) egy több alapból megvalósuló program, amely a 2022-2030-as Országos Egészségügyi Stratégia gyakorlatba ültetéséhez kíván hozzájárulni mind a kórházon kívüli, mind a kórházi ellátásba, valamint az egészségügyi ellátó rendszerbe történő beruházások finanszírozásával. Összesen 5,88 milliárd eurós előirányzott költségvetéssel rendelkezik, amely magába foglalja az Európai Szociális Alap (FSE+) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDR) általi finanszírozást, valamint az Európai Beruházási Bank által nyújtott 2 milliárd eurós hitelkomponenst.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség feladata lesz a projektek végrehajtásának irányítása, a mutatók teljesítésének nyomon követése, a megvalósítás felülvizsgálata, valamint a kedvezményezettek által a pályázatokban és azok mellékleteiben vállalt célok elérésének felülvizsgálata, valamint annak nyomon követése, hogy a kedvezményezettek betartják-e a támogatott tevékenységekre vonatkozó szerződési kötelezettségeket. Ezenkívül a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egészségügyi belső közreműködő hatóságként biztosítja az 5 prioritáson belül leszerződött pályázatok beruházásainak, valamint az előfinanszírozási/költségtérítési kérelmek, illetve kifizetések ellenőrzését.

Az Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség ezekkel a tevékenységekkel támogatja a vissza nem térítendő európai források lehívását és felhasználását az elsődleges egészségügyi segélyszolgáltatások, illetve a járóbeteg-ellátásban nyújtott szolgáltatások minőségének javítására, továbbá az egészségügyi megelőzés szolgáltatásainak fejlesztésére; ugyanakkor a népesség elöregedésének jelenségéhez igazodó palliatív szolgáltatások és a krónikus betegségek kórházi kezelésének javítására a fogyatékosság hatásának csökkentése érdekében és a morbiditási profil figyelembevételével. Az új beruházások és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által a 2007-2013-as, illetve a 2014-2020-as időszakban a Regionális Operatív Program közreműködő hatóságként irányított beruházások összekapcsolása biztosítja a befektetések hatékonyságának és tartósságának növelését az egészségügy kulcsfontosságú területein, stratégiai jelentőségű, transzverzális hatást gyakorol az egészségügyi szolgáltatásokra és a lakosság egészségi állapotára, új kórházi infrastruktúrákba való beruházásokat tesz lehetővé, ugyanakkor támogatja az onkológiai és transzplantációs területeken hozott intézkedéseket.

 „A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egészségügyi szakterületre vonatkozó közreműködő hatósági hatásköreit, amelyeket az 1., 2., 3., 4. és 7. prioritáson belül gyakorol, a megállapodásban meghatározott keretek között és feltételek mellett hajtja végre, ezek közé tartoznak a támogatott pályázatok leszerződését követő tevékenységek is, így például a beszerzések és az előfinanszírozási/költségtérítési és kifizetési kérelmek ellenőrzése, illetve a pályázatok monitorozása. A közel 5,9 milliárd eurós országos keretösszegből közel 2,5 milliárd eurós összesített költségvetésből gazdálkodik az az öt prioritás, amelyben a regionális fejlesztési ügynökségek közreműködő hatóságokként vesznek majd részt. A Központi Régió projektjeire hozzávetőleg 360 millió eurós költségvetést fordítunk. Jelen keretegyezmény aláírásával vállaltuk azt, hogy a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egészségügyi szakterületre vonatkozó közreműködő hatósága rendelkezik az Egészségügyi Program irányító hatósága által átruházott feladatok megfelelő ellátásához szükséges közigazgatási kapacitással, hatásköreit pedig a hatékony megvalósítás jegyében gyakorolja.

A megállapodás teljes időtartama alatt biztosítjuk a Központi Régió fontos egészségügyi beruházásainak projektmenedzsmentjét az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma (MIPE) által menedzsment hatósági minőségben meghatározott irányítási és ellenőrzési rendszer szerint. A megállapodásban meghatározott tevékenységek finanszírozása a Technikai Segítségnyújtási Programon belüli támogatási szerződések révén történik a lebonyolított pályázatok értékének arányában”, jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának (MIPE) Egészségügyi Operatív Program Főigazgatósága az Egészségügyi Program menedzsment hatósági (AM POS) hatásköreivel rendelkezik, és közreműködő szervezetként (OI)  a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségre ruházta át a program végrehajtását a Központi Régió szintjén azon pályázatok esetében, amelyek öt prioritásához kapcsolódnak. A 2023. július végén megkötött megállapodás meghatározza az irányító hatóság által a közreműködő hatóságra átruházott feladatokat az Egészségügyi Program azon pályázataiban, amelyekre az 1., 2., 3., 4. és 7. prioritás révén a FEDR nyújt támogatást, felsorakoztatja a felek feladatátruházásból eredő jogait és kötelezettségei. E dokumentum révén a felek vállalják, hogy hatásköreiknek és felelősségeiknek megfelelően, valamint egyedi eljárások és vonatkozó rendelkezések alapján együttműködnek az Egészségügyi Program Központi Régióban való végrehajtása érdekében minden olyan tevékenységben, amely a hatékony és időben történő megvalósításához szükségesek.

Az Egészségügyi Programmal kapcsolatos további információkért, beleértve a pályázati útmutatókat és a felhívások meghirdetésének ütemtervét, kérjük, tekintse meg a program honlapján, amely itt érhető el: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/

Gyulafehérvár, 2023.08.09

Háttérinformációk

A 2021-2027-es Egészségügyi Programról (PS)

A program támogatásai hét prioritásra oszlanak:

1.prioritás: Az elsődleges, közösségi orvosi segélynyújtás, illetve a járóbeteg-ellátás minőségének növelése, a prevenciós szolgáltatások javítása, megerősítése – több alapból megvalósuló prioritás;

 1. prioritás: A népesség elöregedésének demográfiai jelenségéhez, a fogyatékosság hatásainak csökkentéséhez és a morbiditási profil krónikus betegségeihez igazodó rehabilitációs, palliatív és kórházi ellátás – több alapból megvalósuló prioritás;
 2. prioritás: Az egészségügyi rendszer hatékonyságának és ellenállóképességének növelése a stratégiai fontosságú területeken, amelyek átfogó hatással vannak az egészségügyi szolgáltatásokra és a lakosság egészségi állapotra – több alapból megvalósuló prioritás;
 3. prioritás: Beruházások új kórházi infrastruktúrákba – egyetlen alapból megvalósuló prioritás;
 4. prioritás: Innovatív megközelítések az orvosi kutatásban – egyetlen alapból megvalósuló prioritás;
 5. prioritás: Az egészségügyi rendszer digitalizálása – egyetlen alapból megvalósuló prioritás;
 6. prioritás: Az onkológia és transzplantáció területét támogató intézkedések – több alapból megvalósuló prioritás;

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egészségügyi szakterületre vonatkozó közreműködő hatóságként aláírt megállapodásának célzott prioritásai a következők:

 • Az 1. prioritás összesen 325,52 millió eurós országos keretösszeggel hozzájárul az egészségügyi alapellátások, a közösségi egészségügyi ellátások, a járóbeteg-ellátás színvonalának növeléséhez, valamint a prevenciós szolgáltatások fejlesztéséhez, megszilárdításához.

Ezen a prioritáson keresztül tervezzük a háziorvosi rendelők felszerelését/korszerűsítését/rehabilitációját, az Országos Oltási Programban szereplő közhasznú létesítmények felszerelését, beleértve a területi szintű oltóanyag-elosztásért felelősöket (megfelelő közlekedési eszközök beszerzése a hűtőlánc fenntartásának biztosítására; hűtőkamrák felszerelését, iskolai orvosi rendelők felszerelését/korszerűsítését/rehabilitációját, beleértve a szájegészségügyi szolgáltatásokat nyújtó struktúrákat és a járóbeteg-orvosi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi osztályok felszerelését/bővítését/korszerűsítését/rehabilitációját (a járóbeteg-beruházásokhoz kapcsolódó országos keretösszeg 268 millió euró, amelyet 89 ellátóegység rehabilitációjára/korszerűsítésére osztanak le azon területeken, ahol szűrőprogramok valósulnak meg, 9 pszichiátriai korház rendelőjének rehabilitációjára/korszerűsítésére, kiskorúak 24 mentálhigiénés központjának rehabilitációjára/korszerűsítésére és 33 tuberkulózis kezelésére alkalmas orvosi rendelő rehabilitációjára/korszerűsítésére/bővítésére).

 • A 2. prioritás összesen 595,21 millió eurós országos keretösszeggel, a népesség elöregedésének demográfiai jelenségéhez igazodva, krónikus betegségek rehabilitációs/gyógykezelési, palliatív és kórházi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi intézmények felszerelésébe/bővítésébe/korszerűsítésébe/rehabilitációjába való beruházásokat célozza meg a fogyatékosság hatásának csökkentése érdekében és a morbiditási profil figyelembevételével.
 • A 3. prioritás, országos szinten összesen 206,93 millió eurós elkülönített költségvetéssel rendelkezik, célja pedig az egészségügyi rendszer hatékonyságának és ellenállóképességének növelése a stratégiai fontosságú területeken, amelyek horizontális hatással vannak az egészségügyi szolgáltatásokra és a lakosság egészségi állapotra az állami infrastruktúrába való beruházások révén olyan egészségügyi struktúrákba, amelyek kritikus területekre vonatkoznak, nevezetesen: az országos referencialaboratóriumok/regionális közegészségügyi laboratóriumok, a kórházakon belüli mikrobiológiai laboratóriumok bővítése/korszerűsítése/rehabilitációja/felszerelése, a transzfúziós központok építésébe/bővítésébe/korszerűsítésébe/rehabilitációjába/felszerlesébe való beruházások, vér- és mintavételi infrastruktúrák, vérvizsgálat és/vagy plazmafeldolgozás integrált struktúráinak fejlesztésébe, a kritikus betegek fogadására és ellátására alkalmas infrastruktúra biztosítása az ellátó egységeken belül, ezek bővítése/korszerűsítése/rehabilitációja/felszerelése, az Egészségügyi Minisztérium által kijelölt regionális orvosgenetikai központok, valamint a ritka betegségek regionális szakértői központjainak bővítése/korszerűsítése/rehabilitációja/felszerelése.
 • A 4. prioritás teljes országos elkülönített költségvetése 2.800,45 millió euró, és új kórházi infrastruktúrákba (megyei/megyei sürgősségi kórházak és monospecialitású kórházak/egyetemi központokban található akkreditált transzplantációs központok), valamint a kolozsvári, iași-i, craiovai regionális sürgősségi kórházakba való beruházások folytatását célozza meg (II. fázis).
 • A 7. prioritás összesen 530,68 millió eurós országos keretösszeggel rendelkezik és az onkológia és a transzplantáció területét támogató intézkedéseket célozza meg, a beruházások pedig olyan egészségügyi intézmények közhasznú infrastruktúrájának korszerűsítésére/rehabilitációjára/bővítésére/építésére/felszerelésére irányulnak, amelyekben a korai felmérés, az onkológiai betegek diagnosztizálása, kezelése valósul meg, továbbá protonterápiai kiválósági központ létrehozására, 3 onkológiai intézet felszerelésére, illetve új, területi érdekeltségű állami kórházi infrastruktúrákba való beruházás, valamint a közegészségügy intézmények rákdiagnosztizálást és -kezelést végző regionális érdekeltségű egységeinek támogatása, továbbá a rák diagnosztizálására szolgáló genetika és patológiai laboratóriumok felszerelése a daganatprofilnak megfelelő személyre szabott kezelés céljából. Támogatják továbbá a transzplantáció területén végzett tevékenységekre akkreditált egészségügyi egységek állami infrastruktúrájába való beruházásokat – akkreditált szervgyűjtő központok vértisztító rendszereinek biztosítását, akkreditált HLA laboratóriumok, szövet- és sejtbankok felszerelését/korszerűsítését/rehabilitációját/bővítését/építését és a transzplantációs tevékenységet koordináló egységek (pl. ANT) bővítését/építését/felszerelését, illetve a jelentős területi érdekeltségű új állami kórházi infrastruktúrákba történő beruházásokat.

Teljesítménykritériumok a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egészségügyi szakterületre vonatkozó közreműködő hatósági tevékenységében:

A keretmegállapodás az Egészségügyi Program (PS) végrehajtásának teljes időtartamára, valamint a program romániai hivatalos teljesítésének 5 évére szól.

A program menedzsment hatósága teljes mértékben gyakorolja a programozásra, értékelésre, a tevékenységek/pályázatok kiválasztására és szerződéskötésre, a költségek megtérítésére, engedélyezésére és kifizetésére, a programszintű előrehaladás nyomon követésére és programértékelésre, a szabálytalanságok megelőzésére és azonosítására irányuló tevékenységekre, valamint az ellenőrzésre vonatkozó hatásköreit, beleértve a tájékoztatást és reklámot.

Meghatározott hatásköreinek teljesítése érdekében a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egészségügyi szakterületre vonatkozó közreműködő hatóságként a Központi Régió FEDR általi támogatásra leszerződött pályázatai menedzsmentjéért és végrehajtásáért felel majd, azt követően, hogy a program főigazgatóságának (DGPOS) határozata szerint a szerződéskötést követően ezeket le- és elosztották.

Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség gyakorlatilag az 5 prioritás leszerződött pályázatai esetében a következő tevékenységeket biztosítja:

 • Beszerzési és előfinanszírozási/költségtérítési és kifizetési kérelmek ellenőrzése. Ide tartoznak az olyan tevékenységek, mint például: az áruszállítással, a szolgáltatásnyújtással és a munkálatok elvégzésével kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, az előfinanszírozási/költségtérítési/kifizetési kérelmek ellenőrzése; az előfinanszírozási/költségtérítési/kifizetési kérelmek közigazgatási ellenőrzése; a kedvezményezettek által benyújtott árubeszerzési/szolgáltatási/munkaszerződésekkel kapcsolatos eljárások 100%-os ellenőrzése, hatékony és méretarányos intézkedések kialakítása a csalások/szabálytalanságok megelőzésére és bejelentésére; az előfinanszírozás megítélése feltételrendszerének ellenőrzése; helyszíni ellenőrzések végrehajtása; a költségek érvényesítésére vonatkozó javaslat benyújtása a menedzsment hatósághoz a közigazgatási ellenőrzés eredménye alapján, a hatályos egyedi működési eljárások szerint; álláspontok továbbítása az előfinanszírozási/költségtérítési/kifizetési kérelmek közigazgatási ellenőrzésének eredményeivel kapcsolatos fellebbezések megoldása érdekében, álláspontok megfogalmazása a kérvények/petíciók/meghallgatások/fellebbezések kapcsán.
 • Pályázati monitoring, nevezetesen a kedvezményezett által a pályázatban és a kapcsolódó mellékletekben vállalt mutatók teljesülésének, az eredmények és célok megvalósulásának, valamint a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, pályázatban meghatározott szerződéses rendelkezések kedvezményezett általi betartásának figyelemmel kísérése. Ezt a szempontot a vonatkozó működési eljárások szerint hajtják végre, amelyek magukba foglalják a kedvezményezettek által kidolgozott és benyújtott végrehajtási és fenntarthatósági jelentések információinak műszaki szempontú közigazgatási ellenőrzését, a munkalátogatási terv kidolgozását, a féléves monitoring jelentések kidolgozását, helyszíni szemlék lebonyolítását mind a pályázat megvalósítási időszakában, mind pedig a megvalósítás után, a támogatási szerződés érvényességi ideje alatt, a projekt megvalósítási szakaszának elemzését és a szükséges intézkedések kezdeményezését/javaslatát a feltárt hiányosságok pótlására az irányadó működési szabályzat szerint, a monitoring tevékenységre jellemző egyéb tevékenységeket. A delegált hatáskörök járulékos tevékenységeinek megvalósítása érdekében a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egészségügyi szakterületre vonatkozó közreműködő hatósági teljesítményét olyan mutatók alapján határozzák meg, amelyek a dokumentáció feldolgozása során a lehető legkevesebb hibát eredményezik.