A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség fontos projekteket bonyolít le az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében

A szociális és oktatási szakterület befektetési projektjeit regionális szinten koordinálják

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség átveszi az átfogó NextGenerationEU Programhoz tartozó európai helyreállítási és rugalmassági mechanizmus alapjaiból finanszírozott helyi fejlesztési tervek koordinációjának jelentős részét Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyében. Országos szinten a regionális fejlesztési ügynökségeket a 124/2021-es számú kormányrendeletben nevezték meg az országos helyreállítási terv (PNRR) tizenöt komponense közül három komponens specifikus helyi befektetési végrehajtásának megbízottjaiként: az egészségügyre (12-es komponens), társadalmi reformra (13-as komponens) és oktatásügyre (15-ös komponens) vonatkozó beruházások esetében. A három komponens összköltségvetése, amelynek megvalósításában részt vesznek a regionális fejlesztési ügynökségek, meghaladja a 6,25 milliárd eurót és tartalmazza mind a reform, mind pedig a beruházás költségeit.

Az európai helyreállítási és rugalmassági mechanizmus (MRR) a NextGenerationEU legfontosabb pillére, amely az Európai Unió átmeneti pénzügyi eszközét képezi, célja pedig a tagállamok támogatása abban, hogy Cov28id-19 miatt keletkezett kihívásoknak megfeleljenek és kezeljék ennek gazdasági következményeit. Az alap összköltségvetési kerete meghaladja a 670 milliárd eurót. A helyreállítási és rugalmassági mechanizmus kinyilvánított célja az, hogy támogatást nyújtson a fenntartható fellendüléshez, valamint az EU tagállamai gazdasági és társadalmi ellenálló képességének javításához szükséges kulcsfontosságú befektetésekhez és reformokhoz. A támogatási eszköz felhasználásához valamennyi tagállamnak saját országos helyreállítási tervet (PNRR) kellett kidolgoznia, amelyben meghatározta azokat az elsődleges beruházási területeket, amelyek révén kilábalhat a válsághelyzetből, fellendítheti a gazdaságot és növelheti ilyen irányú rugalmassági képességét.

2021 május 31-én Románia benyújtotta országos helyreállítási tervét (PNRR) az Európai Bizottságnál, az Európai Unió által való kiértékelése után pedig megkapta a jóváhagyást az Európai Tanács 2021. november 3-i végrehajtási határozatában. Románia országos helyreállítási tervének (PNRR) költségvetése 29,2 milliárd euró, amelyből 14,248 milliárd euróhoz támogatás (grant) formájában, 14,935 milliárd euróhoz pedig hitelek formájában jut hozzá. A PNRR egyformán tartalmaz beruházási javaslatokat és reformterveket (törvényi, szervezési reformok stb.), amelyek az Európai Bizottság által készített országjelentésben beazonosított jelentős kihívásokra adott hatékonyválaszlépéseket biztosíthatják.

 „Figyelembe véve a helyi és regionális fejlesztési folyamatok irányításának 22 éve alatt szerzett tapasztalataikat, a román kormány úgy döntött, hogy a regionális fejlesztési ügynökségeket be kell vonni az országos helyreállítási terv (PNRR) projektjei megvalósításának három komponensébe. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek a projekteknek 2026 végére meg kell valósulniuk, ezért jelenleg intenzív tevékenység folyik a 2014-2020-as Regionális Operatív Program (POR) keretében támogatott 1100 projekt gyakorlatba ültetésére. Másfelől viszont jövő év első felében elindítjuk a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Programot, amely révén összesen több mint 1,3 milliárd euró összértékű beruházási támogatást hozunk közelebb a Központi Régió kedvezményezettjéhez. Ezáltal készen állunk támogatni a régió partnereit olyan alapprogramjaik és projektjeik megvalósításában, amelyek a helyreállítást, a válsághelyzetek kezelésére való felkészülést, az alkalmazkodási képességet és növekedési potenciált támogatják. Tiszteletben tartjuk ugyanakkor a PNRR megvalósításának alapelveit: a források földrajzi szempontú igazságos elosztását, a decentralizációt és a helyi hatóságok aktív bevonását a program irányításába” – jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Az egészségügyre vonatkozó (12-es számú) komponensen révén megvalósuló beruházások a kórházi ellátást megelőző egészségügyi infrastruktúra, illetve a korházi közellátás infrastruktúrájának fejlesztését célozza. A társadalmi reformokra vonatkozó (13-as számú) komponens a hazai társadalombiztosítás megerősítését célzó reformokról és beruházásokról szól, míg az oktatásra vonatkozó (15-ös számú) komponens további hat alkomponenst is tartalmaz, amely az oktatási rendszer fő kihívásait kezelik. Ez utóbbi terület alkomponensei ugyanakkor a Képzett Románia projektjének részét képezik, amely a hazai tanügyi reform átfogó stratégiája.

Az országos 17terv (PNRR) részletei jelen sajtóanyag mellékletében találhatók.

Versiunea în limba română: http://www.adrcentru.ro/comunicare/adr-centru-va-gestiona-proiecte-importante-din-cadrul-pnrr/