A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség lezárta a Központi Régió közigazgatása kedvezményeinek felkészítésére vonatkozó projektjét

A 2020.08.01. és 2023.12.29. közötti időszakban a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) 21 partner területi közigazgatási egységgel közösen olyan projektet bonyolított le, amely a városi mobilitásra, városrehabilitációra, szabadidőközpontokra/turisztikai létesítményekre (diáktáborok), megyei érdekeltségű infrastrukturális és turisztikai közszolgáltatásokra, valamint közúti infrastruktúrára vonatkozó projektek potenciális kedvezményezettjeit támogatja.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a projektmegvalósítás három évében a 2014-2020-as POAT 1. prioritási tengelye következő konkrét célkitűzéseinek teljesítéséhez való hozzájárulását tűzte ki célul, nevezetesen: a 1.1-es specifikus célkitűzését. A FESI által finanszírozott projektek kedvezményezettjei forráslehívási kapacitásának javítása kiforrott projektek előkészítése és végrehajtása érdekében. A projekt konkrét célja az volt, hogy a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó projektekhez regionális szinten biztosítsa a műszaki-gazdasági dokumentáció elkészítését a következő területeken a Központi Régió szintjén:

– városi mobilitás,

– városrehabilitáció,

– infrastrukturális és közturisztikai szolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciállal rendelkező örökségi helyszíneket

– megyei érdekeltségű közúti infrastruktúra, beleértve a terelő- és/vagy bekötőutakat.

A projekt sikeres befejezése egyúttal tanúsítja valamennyi tevékenység megfelelő és időben történő elvégzését, beleértve a 2021-2027-es portfólióból 26 projekthez kapcsolódó műszaki-gazdasági dokumentáció elkészítését a városi mobilitás, városrehabilitáció, infrastruktúra és turisztikai közszolgáltatások terén, beleértve a turisztikai potenciállal rendelkező örökségvédelmi célpontokat, illetve a megyei érdekű közúti infrastruktúrát, beleértve a terelő- és/vagy bekötőutakat.

A projekt összértéke 30.447.435,03 lej volt, ebből 814.586,36 lej a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által lehívott összeg, illetve 29.632.848,67 lej, ami a partnerek által lehívott összeget jelentette. A teljes támogatás 85%-át a FEDR-ből származó forrás tette ki (25.880.319,78 lej), a 13.05357%-a állami költségvetésből (3.974.458,28 lej), illetve 1.9465%-a a partnerek hozzájárulásából (592.656,97 lej) származott.

A 143410-es SMIS-kóddal ellátott, Támogatás a Központi Régió szintjén a 2021-2027-es programozási időszakan finanszírozott projektek előkészítésére a városi mobilitás, városrehabilitáció, szabadidőközpontok/turisztikai létesítmények (diáktáborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások terén, beleértve a turisztikai potenciállal rendelkező örökségvédelmi célpontokat és a megyei érdekű közúti infrastruktúrát, beleértve a terelő- és/vagy beutakat című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozása a 2014-2020-as POAT keretében. Materialul in limba romana poate fi accesat aici.