A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség meghirdeti a 2021-2027-es időszak első három pályázatát a Központi Régió fejlesztésére

  • Több mint 238 millió euró igényelhető megyei utak, egyetemek korszerűsítésére, középületek energiahatékonyságának növelésére

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Központi Régió Programjának (PR Centru) menedzsment hatósága meghirdeti az első három, a 3., 5. és 6. prioritáshoz kapcsolódó pályázati felhívást a támogatási programon belül. Ezáltal a Központi Régió konkrét lépéseket tesz a Környezetbarát közösségek régiója, a Hozzáférhető régió és Oktatásra alapozó régió kialakítása érdekében, a Központi Régió Programja célkitűzéseinek megfelelően, Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye közösségei fejlődésének támogatása érdekében.

Régiónkban nagyon érdeklődés övezte a támogatásnak ezen területeit. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (FEDR) keresztül juttatott vissza nem térítendő európai támogatások kezelésének több mint 15 évében gyűjtött tapasztalatainkra alapozunk ebben az időszakban, amelyben gyakorlatba ültetjük és regionális szinten megvalósítjuk az említett európai alap decentralizációjának folyamatát. Ez idáig az általunk irányított regionális program gördülékeny lebonyolításához szükséges műszaki feltéteket készítettük elő, de eljött a pillanat, amikor munkánk nemcsak az érdeklődő szakemberek, hanem a szélesebb közösség számára is láthatóvá válik. Reméljük, hogy következő 6 év mérlege azt bizonyítja majd, hogy olyan projekteket támogattunk, amelyek e fejlesztési régió polgárai életminőségének javulását eredményezték.

Az első három meghirdetett pályázat révén a megyei utak korszerűsítésébe, a középületek energiahatékonyságába, valamint az egyetemi oktatás színvonalának emelésébe ruházunk be, és soron következnek más szakterületek is, amelyekre a közeljövőben pályázatot írunk ki. Itt elsősorban a vállalkozói szférára gondolok, amely szintén nagy érdeklődéssel várja az európai támogatás meghirdetését, hiszen a cégeknek szóló legutóbbi kiírásunkat jóval a világjárvány előtt hirdettük meg. Itt említenem a fenntartható városfejlesztést biztosító jelentős forrásokat is, különös tekintettel a környezetvédelemre és a városi klíma javítására.

Hangsúlyozom, hogy a közzétett útmutatókba, de a MySMIS2021/2021+ elektronikus projektbenyújtó rendszerbe foglalt feltételek minél jobb megismerése és megértése érdekében a támogatás potenciális igénylőinek a Helpdesk szolgáltatásunk révén nyújtunk tájékoztatást, hogy a lehető legjobb pályázatokat készítsék el és nyújtsák be a Központi Régió valamennyi megyéjében” – nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Központi Régió Programjának valamennyi meghirdetett prioritására a pályázatokat kizárólag az MySMIS2021/2021+ applikáció révén lehet benyújtani, elektronikus formában, a következő linken:  https://mysmis2021.gov.ro/.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség Helpdesk szolgálatának szakértői ingyenes tájékoztatást nyújtanak a Központi Régió Programjáról, valamint útmutatást és tanácsot adnak a pályázat elkészítéséhez.

Felvehetik velünk a kapcsolatot a helpdesk@adrcentru.ro  e-mail címen, de üzenetet is küldhetnek a Helpdesk szolgáltnak az alábbi linken található nyomtatvány kitöltésével: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

Gyulafehérvár, 2023.07.14.

A KÖZÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRA TÖBB MINT 72 MILLIÓ EURÓ ÖSSZEGŰ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ALAPOKAT FORDÍTANAK

 2023. augusztus 14-én, 12.00 órától a központi közigazgatása hatóságai, a területi-közigazgatási egységek (UAT), a helyi vagy megyei érdekeltségű közintézményként, közintézményként működő közszolgáltatások, a Központi Régió állami felsőoktatási intézményei, valamint az önkormányzatok közötti partnerségek (tiszteletben tartva azt a feltételt, hogy az UAT és a helyi közintézmények közötti partnerségek esetén a partnereknek ugyanahhoz a megyéhez kell tartozniuk) pályázatot nyújthatnak be középületek mérsékelt és/vagy mélyreható felújítása révén történő hatékony energetikai felújítását célzó intézkedések támogatására. A pályázat révén a középületek energetikai teljesítményének és hatékonyságának növelését az erőforrások hatékony felhasználásával és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kell elérni.

A felhívás versenyszerű, a pályázatok benyújtásának határideje pedig 2024.02.14., 12:00 óra.

Jelen felhívás keretében a finanszírozás keretösszege 72,49 millió euró.

A pályázat minimálisan támogatható értéke mérsékelt felújítás esetén 150.000 euró, mélyreható felújítás esetén 250. 000 euró, a maximálisan támogatható érték pedig 15.000.000 euró.

Az igényelt vissza nem térítendő támogatás a pályázat elszámolható értékének legfeljebb 98%-a lehet, a társfinanszírozás pedig, a helyi közigazgatási egységek és helyi lakosság esetében a projekt támogatható értékének minimum 2%, központi hatóság esetén a projekt támogatható értékének legalább 15%-a.

A támogatható fő tevékenységek közé tartoznak az épületburkolat elemeinek hőrehabilitációs munkálatai, a fűtésrendszer és a fogyasztási melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítési munkálatai, a saját fogyasztású villamos energia/hőenergia előállítására szolgáló alternatív rendszerek telepítése, szerelési munkálatok, ill. klímarendszerek korszerűsítése, továbbá az épülethez kapcsolódó világítástechnikai berendezések rehabilitációs munkái.

További információ és a pályázati útmutató a Központi Régió Programjának honlapján található:

https://www.regiocentru.ro/3-2-eficienta-energetica-in-cladiri-publice/.

A KÖZPONTI RÉGIÓ MEGYEI UTJAI TEN-T HÁLÓZATÁHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁNAK JAVÍTÁSA KÖZEL 153 MILLIÓ EURÓS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ALAPBÓL GAZDÁLKODHAT

  1. augusztus 14-én, 12.00 órától a Központi Régió megyei közigazgatási-területi egységei (UAT), beleértve az UAT-megye (partnerségvezetőként), illetve az UAT-megye(-ék), önkormányzat

(-ok), város(-ok) közötti partnerségeket, pályázhatnak a regionális jelentőségű közúti infrastruktúra korszerűsítési beruházásaira, amelyek révén a kevésbé fejlett, illetve az elszigetelt területek TEN-T hálózatához való csatlakozását biztosítják. Az erre a prioritásra vonatkozó pályázati felhívás nem versenyszerű, a benyújtási határidő: 2024. július 14., 12.00 óra.

Jelen felhívás keretében a finanszírozás keretösszege 152,94 millió euró.

 A felhívás keretében egy pályázó csupán egyetlen pályázatot nyújthat be, egy projekt minimálisan támogatható értéke 10.000.000 euró, a maximálisan támogatható érték pedig nem haladhatja meg a 49.960.000 eurót. Az igényelt vissza nem térítendő finanszírozás a pályázat támogatható értékének legtöbb 98%-a, a társfinanszírozás pedig a pályázat támogatható értékének minimum 2%-a.

Az 5.1. akció keretében támogatható fő tevékenységek – amelyek a TEN-T hálózathoz való csatlakozást biztosító regionális jelentőségű közúti infrastruktúra korszerűsítését célzó beruházásokhoz kapcsolódnak – a megyei utak és települések terelőútjainak korszerűsítését, felújítását célozzák meg a forgalom sebességének és a közúti biztonság növelésének érdekében, továbbá körforgalmak, mellvédek, forgalomcsillapítók kialakítása és a forgalombiztonság növelése (megfelelő jelzésekkel), valamint a TEN-T-hez való csatlakozást biztosító közúti csomópontok, tömegközlekedési állomások építése vagy korszerűsítése.

További információ és a pályázati útmutató a Központi Régió Programjának honlapján található: https://www.regiocentru.ro/5-1-investitii-in-modernizarea-infrastructurii-rutiere-de-importanta-regionala-pentru-asigurarea-conectivitatii-la-reteaua-ten-t/.

 A KÖZPONTI RÉGIÓ OKTATÁSA TÖBB MINT 13 MILLIÓ EURÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBÓL GAZDÁLKODHAT INFRASTRUKTURÁLIS KORSZERŰSÍTÉSRE

  1. augusztus 14-én, 12.00 órától pályázatot nyújthatnak be a Központi Régió akkreditált állami felsőoktatási intézményei az oktatási kínálat munkaerő-piaci igényekhez való illeszkedésének növelésére, az oktatási beruházások támogatása által. A prioritásra vonatkozó pályázati felhívás benyújtási határideje 2023. október 14., 12.00 óra.

Jelen felhívás keretében a finanszírozás keretösszege 13,21 millió euró.

Egy pályázat minimálisan támogatható értéke 500.000 euró, a maximálisan támogatható érték pedig 6.700.000 euró. Az igényelt vissza nem térítendő finanszírozás a pályázat támogatható értékének legtöbb 98%-a, a társfinanszírozás pedig a pályázat támogatható értékének minimum 2%-a.

A 6.3. akció keretében támogatható fő tevékenységek – amelyek az egyetemi oktatás relevanciájának növelésével kapcsolatosak – tantermek, szálláshelyek, étkezdék és egyéb létesítmények építését/bővítését/rehabilitációját/korszerűsítését, felszerelését, valamint az infrastruktúra fogyatékkal élők számára való akadálymentesítését célozzák meg, illetve a sajátos igényű tanulók oktatási folyamathoz való felzárkóztatását. Emellett a felújított vagy korszerűsített épületek energiahatékonyságának javítását célzó tevékenységek a felhívás kötelezően támogatható tevékenységei.

További információ és a pályázati útmutató a Központi Régió Programjának honlapján található: https://www.regiocentru.ro/6-3-cresterea-relevantei-invatamantului-tertiar-universitar/.