A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség meghirdette pályázatát a megyei jogú városok integrált fejlesztésére

Közel 130 millió eurót igényelhet majd Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye 20 önkormányzata integrált városfejlesztési projektekre.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a Központi Régió 2021-2027-es Programjának keretében pályázati felhívást tesz közzé integrált városfejlesztésre a közterek regenerációja, az épített örökség, kulturális infrastruktúra, valamint a turisztikai potenciál érvényre juttatása révén a Központi Régió megyei jogú városaiban. Az előirányzott keretösszeg meghaladja a 129,3 millió eurót, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap vissza nem térítendő forrásai csaknem 110 millió eurót tesznek ki. Jelen pályázati felhívás meghirdetésével a cél a teljes régió vonzerejének növelése az integrált és felzárkóztató fejlődés elősegítése által szociális, gazdasági és környezetvédelmi téren, továbbá a kultúra, a természeti örökség és a fenntartható turizmus területén, például a városi térségek a közbiztonságának növelésével.

„A legfrissebb kutatások szerint a kivándorlás folyamata lelassult a világjárvány után, és megfigyelhető a hazatelepülések számának növekedése. Ezzel összefüggésben számos hazatelepülő a fejlett városi térségeket választja. Az egyes régiók nagyvárosai körül kialakult metropolisz övezetek kiváló gazdasági és képzési lehetőségeket kínálnak. Ráadásul jó néhányan vidékről nagyvárosba költöznek azért, hogy kedvezőbb szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá. A népességkoncentráció lehetővé teszi az erőforrásokkal való takarékosságot a minőségi köz- és magánszolgáltatások nyújtása során, valamint olyan gazdasági ökoszisztémák kialakulását, amelyek ösztönzik a helyi és regionális fejlődést.

Ezért a Központi Régió Programja keretében meghirdetett pályázati felhívással a közterületek regenerációját célzó beruházásokat támogatjuk, beleértje a közbiztonsági rendszereket, a kulturális és történelmi örökség, illetve kulturális infrastruktúra megőrzését, védelmét és fenntartható hasznosítását, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését és javítását.

Fontos, hogy a megyei jogú városok partnerséget alakíthassanak ki megyékkel, más közigazgatási egységekkel, például városokkal, megyei jogú városokkal vagy községekkel a funkcionális városi térségből vagy a metropolisz övezetből, a Romániában elismert felekezetek alegységeivel vagy a nem kormányzati szervezetekkel, amelyekkel közösen dolgozzák ki a helyi közösség projektjeit”, jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Központi Régió Programjának valamennyi meghirdetett prioritására a pályázatokat kizárólag az MySMIS2021/2021+ applikáció révén lehet benyújtani, elektronikus formában a következő linken: https://mysmis2021.gov.ro/. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség Helpdesk szolgálatának szakértői ingyenes tájékoztatást nyújtanak a Központi Régió Programjáról, valamint útmutatást és tanácsot adnak a pályázat elkészítéséhez. Felvehetik velünk a kapcsolatot a helpdesk@adrcentru.ro  e-mail címen, de üzenetet is küldhetnek a Helpdesk szolgáltnak az alábbi linken található nyomtatvány kitöltésével: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

A pályázati felhívás részletei

8.1-es Folyamat – Integrált városfejlesztés a közterek regenerációjával, az örökség, a kulturális infrastruktúra és a turisztikai potenciál növelésével a Központi Régió megyei jogú városaiban

Jelen felhívás a a Központi Régió 2021-2027-es Programjának része a VONZÓ RÉGIÓ CÍMŰ 8-AS PRIORITÁS keretében, és a 5.1-es specifikus célkitűzést támogatja, amely a következő:
Az integrált és befogadó társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, továbbá a kultúra és a természeti örökség, illetve a fenntartható turizmus és a városi közbiztonság ösztönzése.

2023. december 8-a 12.00 órától a Központi Régió területi-közigazgatás egységei (Közigazgatási törvénykönyvről szóló 57/2019-es számú SKR előírásai alapján) pályázatot nyújthatnak be olyan tevékenységekre, amelyek a közterületek regenerációjára, ideértve a polgárok biztonságát szolgáló rendszerek beszerzését, a kulturális és történelmi örökség, illetve a kulturális infrastruktúra megőrzésére, védelmére és fenntartható hasznosításár, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére és javítására vonatkoznak.

A felhívás nem versenyszérű, a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2024. november 11., 12:00. óra.

A felhívásra elkülönített keretösszeg 129.320.686 euró, amelyből 109.922.582 euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR) származó támogatás, 19.398.103 euró pedig az állami költségvetésből, illetve helyi költségvetésből származó hozzájárulás.

A pályázóknak tiszteletben kell tartaniuk a társfinanszírozás maximális intenzitását az alábbiak szerint:

  • Az elszámolható projektkiadások maximum 98%-ot tesznek ki (ebből 85%-a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 13%-a állami költségvetésből)
  • Az elszámolható kiadások összegének legalább 2%-a a pályázó hozzájárulása.

Egy projekt minimális támogatható értéke nem lehet kevesebb 500.000 eurónál, a maximális támogatható érték pedig nem haladhatja meg a 27.671.504 eurót (feltéve, hogy beilleszthető legyen az illető megyei jogú város támogatási keretösszegébe).

  • Pályázásra jogosultak a területi-közigazgatási egységek, megyei jogú városok vagy partnerségek, amelyben a megyei jogú város a partnerség vezetője.

A jogosult partnerek lehetnek:

  • Területi-közigazgatási egységek – megyék;
  • Területi-közigazgatási egységek városok/megyei jogú városok/községek a városok funkcionális térségeiből (ZUF)/metropolisz övezeteiből (ZM);
  • A Romániában elismert felekezetek alegységei, a 489/2006. számú törvény rendelkezései szerint.
  • Nem kormányzati szervezetek (vagyoni céllal nem rendelkező magánjogi személyek, a 26/2000. számú kormányrendelet előírásai szerint)

A funkcionális városi térségekben lévő városoknak/megyei jogú városoknak/községeknek, amelyekkel a partnerség köttetik, az Integrált Városfejlesztési Stratégia közös vizsgálati területéhez kell tartozniuk.

További részletek, a pályázati útmutató és mellékletei a Központi Régió Programjának honlapján található: https://www.regiocentru.ro/8-1-dezvoltare-urbana-municipii/.