A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség műszaki segítséget kap az OECD-től stratégiai tervezési és innovációs támogatási kapacitásának növelésére

 Románia hét hasonló intézményével együtt és a Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság (DG REFORM) segítségével,

Abból kiindulva, hogy Romániában az országos és regionális szereplőknek a kormányzat minden szintjén nagyobb kapacitásra van szükségük a konkrét beavatkozások megtervezésére és végrehajtására, nevezetesen olyan beavatkozásokhoz, amelyeknek biztosítaniuk kell a fejlesztési politikák és tervek koherenciáját, a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD), illetve a Romániai Regionális Fejlesztési Ügynökségek Szövetsége (ROREG) a múlt hét végén indította el A stratégiai tervezési regionális kompetenciaközpontok országos hálózata létrehozásának támogatása című projektet.

A tervek szerint 24 hónap alatt lebonyolított kezdeményezés révén az OECD támogatja a romániai regionális fejlesztési ügynökségeket abban, hogy megerősítsék a stratégiai tervezésre és az innováció elősegítésére irányuló kapacitásukat, ezáltal elősegítve a versenyképességet és a regionális fejlődést. Az eddigiekben ez az egyik legfontosabb technikai segítségnyújtási projekt, amely a romániai regionális fejlesztés koordinálásáért felelős intézményeket szolgálja, és amelyet az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság (DG REFORM) is támogat.

A hazai regionális egyenlőtlenségek kihatnak a nemzeti és regionális beruházásokra, a termelékenységre, a versenyképességre és a foglalkoztatásra, valamint a polgárok jólétére. A hatékonyabb fejlesztési tervezést és az innovációt támogató szolgáltatások regionális szintű ösztönzése elősegítheti az egyenlőtlenségek kezelését. A siker a helyi stratégiai tervezésre és a tervek végrehajtására felkészült regionális és helyi kapacitás biztosításán, valamint az innovációt támogató regionális struktúrák megerősítésén állhat.

A sajátos regionális megközelítésre alapozott és a helyszíni valóságból kiinduló, OECD által koordinált projekt lehetővé teszi mind a 8 hazai regionális fejlesztési ügynökségre vonatkozó „útiterv”, illetve „akcióterv” kidolgozását. A világgazdasági együttműködésért és fejlesztésért felelős szervezet stratégiai tervezéssel és regionális innovációval kapcsolatos képzési modulokat ültet gyakorlatba. Ebben az időszakban még nagyobb igény van egy ilyen projektre, hiszen a romániai regionális fejlesztési ügynökségek a 2021-2027-es időszakban a regionális operatív programok irányító hatóságaiként új felelősséget vállalnak, és szerepet kapnak az országos helyreállítási terv végrehajtási folyamatában is. Ehhez társul továbbá a regionális innovációs készségek megerősítése és a KKV-ék innovációs kapacitásának növelése.

 „A nyolc regionális fejlesztési ügynökséget tömörítő ROREG Egyesület tevékenységével a közigazgatás minél több olyan területét igyekszünk dinamikussá tenni, amelyet a Központi Régió fejlődése szempontjából fontosnak tartunk. Számunkra jelenleg a digitális átalakulás folyamatai élveznek prioritást a helyi szereplők képzése a befektetők bevonzása érdekében. Ez utóbbi szempontból a Központi Régióban elvégeztük a helyi közigazgatás digitalizációs átalakulásának elemzését, és azt tapasztaltuk, hogy ebben a tekintetben fokozni kell a területi-közigazgatási egységek és a magánszféra interakcióját. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek katalizátorként, szolgáltatóként és közvetítőként kell részt vennie a fejlődés e korai szakaszában lévő regionális innovációs rendszer artikulálásában. Ez különösen olyan régiók számára fontos, amelyekben az innovációs rendszer széttagolt, alrendszerei pedig kevésbé fejlettek vagy néha egyszerűen hiányoznak”, hangsúlyozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója az OCDE által Romániában tervezett projektről.

Háttérinformációk

A projektindító rendezvénysorozat három szekciójában a regionális fejlesztési ügynökségek képviselői bemutatták a jelenlegi romániai regionális tervezési és innovációs politikák és folyamatok erősségeit és gyengeségeit. A megbeszélések, amelyeket Maria Varinia Michalun, az OECD kormányzási és stratégiai tervezési osztályának ideiglenes osztályvezetője irányított, olyan témákra összpontosítottak, mint Románia szakpolitikai célkitűzései, a fejlesztési tervezés és innováció nemzeti és regionális keretei és eszközei; illetve Románia különböző régióinak sikerei és kihívásai az erős és ellenálló innovációs ökoszisztémák kiépítése terén.

Az OECD bemutatta a regionális fejlesztés és innováció előlendítésével kapcsolatos közelmúltbeli munkákat, kiemelve az OECD-ROREG projekt céljait, elvárásait és ütemezését is. A projektindító ülés lehetőséget biztosított az online vita több mint 60 résztvevője számára, hogy kérdéseket tegyen fel, vagy megvitassa a projekt különböző vonatkozásait.

Az OECD által koordinált projekt regionális diagnózisokat készít a stratégiai tervezési és a regionális fejlesztési innovációs politikája támogatásának folyamatában. Ezeket beazonosítják és összefüggésbe hozzák a régió meglévő készségeivel és fejlesztési igényeivel, és kielemzik majd az országos és regionális szintű egyéb releváns ágazati politikákkal való komplementaritásukat is. Mind a nyolc regionális fejlesztési ügynökség számára készül majd egy-egy „útiterv” és „akcióterv” a regionális tervezési és innovációs szolgáltatások területén. Ezek a dokumentumok konkrét lépéseket tartalmaznak majd a regionális fejlesztési tervezés és a regionális innovációt támogató tevékenységek irányát illetően. Céljuk az, hogy támogassák az ügynökségeket a fejlesztési stratégiák megtervezésében, végrehajtásában és a nyomon követéssel kapcsolatos nehézségek leküzdésében, valamint azoknak a projekteknek az azonosításában és rangsorolásában, amelyek hozzájárulhatnak a hangsúlyosabb regionális fejlődéshez.

Végül, de nem utolsósorban, ez a projekt módszertant szolgáltat a regionális fejlesztési ügynökségek által nyújtott regionális fejlesztési tervezést és innovációt támogató szolgáltatások teljesítményének nyomon követésére. Emellett a végrehajtási időszakban ajánlásokat tesznek az országos, regionális és helyi szereplőknek, hogy sikeresen támogassák a hazai régiókat innovációs kapacitásuk és a regionális innovációs ökoszisztéma kialakításában, együttes megerősítésében. Emellett az elsajátított ismeretek hosszú távú terjesztésének támogatása érdekében a regionális fejlesztési ügynökségek erre szakosodott munkatársait is felkészítik a további érintettek képzésére ezeken a szakterületeken.

Versiunea în limba română: https://www.adrcentru.ro/comunicare/adrcentru-oecd/