A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség részt vesz a turisztikai célpontokat kezelő szervezetek fejlesztésében

A turisztikai infrastruktúrába való, európai alapokból támogatott beruházások bevonzása mellett,

Románia számára elengedhetetlen szüksége van a turisztikai célpontok menedzselésének szakszerűsítésére, hogy versenyképessé váljon az európai turisztikai helyszínekkel való megmérettetésben. A közigazgatás és gazdaság valamennyi érintett szereplőjével való párbeszéd megerősítésére az Üzleti Környezet és Turizmus Minisztériuma munkamegbeszélést szervezett, hogy beazonosítsa az együttműködés lehetőségeit a turisztikai célpontokat kezelő szervezetek fejlesztése és a turizmus fejlődési pólusainak kiaknázása érdekében.  A Központi Regionális Fejlesztési ügynökség a bukaresti találkozón a többi hazai regionális fejlesztési ügynökség vezetőségével együtt vett részt, az eseményen továbbá jelen volt a Romániai Megyei Önkormányzatok Szövetségének, a Romániai Megyeközpontok, Városok és Községek Szövetségének, illetve az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának képviselői.  

Constantin Daniel Cadariu miniszter egyesíteni szeretné mindazokat a tényezőket, amelyek biztosíthatják a turisztikai potenciál fejlesztését, és amelyek a hazai üzleti szféra minőségi növekedéséhez vezetnek. A turizmus a gazdasági növekedés és fejlődés fontos tényezője, így pedig jelentős hatással van a munkahelyteremtésre is. Sajnos, a gazdaság sok más ágazata mellett, a turizmust is súlyosan érintette az elmúlt évek járványhelyzete, és európai szinten is kiélezettnek mutatkozik a verseny, amelyben Románia kínálata továbbra sem összefüggő, fenntartható és minőségi. A nemzetközi piacon való sikeres és versenyképes elhelyezkedés és fejlődés érdekében a meglévő turisztikai célpontok fejlesztését és népszerűsítését egy ezen a téren jártas szakemberekből álló menedzsmentrendszerben kell összehangolni. A Központ Regionális Fejlesztési Ügynökség a rendszer összes szereplőjével együttműködik a turisztikai célpontok és az ezeket kezelő szervezetek fejlesztésére.

 „Az Üzleti Környezet és Turizmus Minisztériuma (MAT) tárcavezetőjével való találkozón bemutattuk a gazdaságnak ezen szektorában eszközölt befektetések pontos helyzetét a Központi Régióban. Széleskörű partneri kapcsolatot tartunk fenn a régió helyi közigazgatási intézményeivel, a megyei tanácsokkal és polgármesteri hivatalokkal, és sok közös tevékenységet tervezünk akár beruházások, akár a turizmusfejlesztés érdekében. Tisztában vagyunk ugyanakkor a turisztikai célpontok összetevői összehangolt kezelésének fontosságával a helyi és regionális turisztikai potenciál fejlesztése és kiaknázása céljából. E két komponens – a turisztikai célpontokat kezelő szervezetek és a turizmus fejlődési pólusai – érdekeiben terveztünk együttműködést a minisztérium vezetőségével. A bukaresti egyeztetésen kiderült az is, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek fontos technikai és finanszírozási keretet szolgáltathatnak a turisztikai célpontokat kezelő helyi és regionális szervezetek működésének. Másfelől viszont a turisztikai kezelőket tömörítő ernyőszervezet az országos helyreállítási terv (PNRR) alapjaiból is jelentős forrásokra számíthat, annak IV-ik pillére révén, amely a területi és társadalmi kohézióra vonatkozik, és amelynek országos előirányozott költségvetése meghaladja a 2,5 milliárd eurót. Kifejezetten a Központi Régió szintjén mi irányítjuk a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program megvalósítását, amelyből támogatjuk majd a helyi turisztikai infrastruktúrába való beruházásokat, hogy olyan régiót hozzunk létre, amelynek turizmusa hosszútávon fenntartható, erre pedig összesen 30 millió eurós keret áll rendelkezésünkre, amelyhez hozzáadódik a „vonzó régió” kialakítását elősegítő befektetések egy része, és amelynek keretösszege közel 120 millió euró. Ezeket a forrásokat egészíti ki a már lehívott 175 millió euró, amelyet a POR révén ennek a gazdasági szektornak a 2007-2021-es időszakban megvalósítandó fejlesztésére különítettek el. Ezekkel szeretnénk megalapozni a regionális fejlődés hajtóművét jelentő turizmusfejlődést”, nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Jelenleg Romániában a turizmus aránya a bruttó hazai termékben (GDP) még mindig elmarad a potenciáltól, különösen országos szinten. Regionális szinten 3,8%-ot tesz ki, tehát magasabb, mint az országos 2,8%. A Központi Régió gazdag természeti kincseivel és jelentős kulturális örökségével számottevő és változatos, természeti és antropogén jellegű turisztikai potenciállal rendelkezik. A Központi Régió turizmusának vagyonkészlete több mint 2250 szálláshelyet foglal magában, ennek mintegy 40%-a agroturisztikai panzió, 26,6%-a panzió, 14,5%-a szálloda vagy motel. A hivatalos statisztikák szerint a Központi Régió az elmúlt években folyamatosan országos első helyet foglalt el a turisztikai befogadó struktúrák tekintetében, az összes szálláshelyek 26,8%-át adta. Az elmúlt években főként európai forrásokra alapozó jelentős beruházások valósultak meg, amelyek célja a szálláshely- és szabadidős infrastruktúra rehabilitációja, korszerűsítése volt, ezzel pedig hozzájárultuk a turisztikai szolgáltatások színvonalának növeléséhez.

Tekintve a turisztikai célpontok gazdasági és társadalmi jelentőségét, valamint a kiemelkedő természeti és kulturális örökséget, nagyon fontos, hogy az idegenforgalmi úticélok fejlesztése és marketingje a köz- és a magánszféra partnerségével valósuljon meg, a folyamatban a két entitás figyelembe vegye az egyes célpontok fejlesztésének jövőképét, és általában a turizmus fejlesztésének szükségszerűségét. A Turisztikai Célpontokat Kezelő Szervezet (OMD) jogi személyiséggel rendelkezik, és együttműködik az idegenforgalmi célpontok helyhatóságainak képviselőivel, a turisztikai munkáltatói szervezetek/szövetségek képviselőivel, illetve adott esetben a célpontok képviselőivel, ezáltal biztosítja a marketingpolitika megvalósítását és a célpont összetevőinek összehangolt kezelését a turisztikai potenciál fejlesztése és kiaknázása érdekében. Az OMD közhasznú egyesület, amely a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően ülteti gyakorlatba a turisztikai célpontok turizmusfejlesztési politikáját, ezen belül pedig az úticélok marketingpolitikáját. Jelenleg országos szinten 21 szervezet foglalkozik turizmus-népszerűsítési tevékenységekkel, ezek közül 7 a Központi Régióban.

Versiunea în limba română: http://www.adrcentru.ro/comunicare/adr-centru-se-va-implica-in-dezvoltarea-organizatiilor-de-management-a-destinatiilor-turistice/