A Moldovai Köztársaság helyi közigazgatása képviselőinek küldöttsége munkalátogatást tett a Központi Régióban

A Központi Régió vendégül látta 2022. július 19-22. között a Moldovai Köztársaság egy küldöttségét, amely   találkozott és egyeztetett a régió azon megyei jogú városainak és községeinek képviselőivel, akik sikeresen valósítottak meg uniós alapokból támogatott projekteket. Négy nap alatt a moldovai küldöttség meglátogatta Brassót, Gyulafehérvárat, Balázsfalvát, Nagyszebent, illetve Maroscsüged községet. A hivatalos küldöttség tagjai a Fejlesztési Minisztérium, három regionális fejlesztési ügynökség, illetve hat olyan moldovai város képviselői voltak, amelyeket fejlesztési pólusoknak tekintenek.  A látogatás célja a tapasztalatcsere, valamint az EU-tagjelölti státus feltételezte közigazgatási kapacitás és uniós projektelőkészítéshez szükséges tudnivalók megszerzése volt.  

A látogatás első napján a moldovai delegáció találkozott a Brassói Városháza, a metropoliszügynökség és a Brassó Megyei Fenntartható Fejlesztési Ügynökség képviselőivel, akik a küldöttség 15 tagjával azokról az innovatív és „zöld” projektekről tárgyaltak, amelyeket a 2007-2013-as, illetve 2014-2020-as Regionális Operatív Program keretében valósítottak meg. Az elért eredményeket később a brassói önkormányzat projekthelyszínein szemlélhették meg Allen Coliban polgármester kíséretében.

Július 20-án a küldöttség Gyulafehérvárra látogatott, ahol a városháza csapata a gyulafehérvári vár belső terében kezdte projektbemutatóját, azon a helyen, amely a legjobban tükrözi a polgárok és a város életminőségének javítására befektetett európai REGIO-alapok felhasználását. A projektírás tapasztalataival kapcsolatos konkrét megbeszélések után a moldovai delegáció látogatást tett a település egyik porcelángyárában.

A harmadik napot Maroscsüged község és Balázsfalva meglátogatásának szentelték. A smart község polgármestere, Gheorghe Damian bemutatta a SmartVillage koncepcióját, amelyet példázott az iskola épületének, a REGIO projektek helyszíneinek, a helyi golfklub, de az ipari negyed egyéb beruházásainak bemutatásával is. A látogatás később egy balázsfalvi kirándulással folytatódott, ahol a megyei jogú város polgármestere, Gheorghe Rotar ismertette a projektek megvalósítása során felmerült kihívásokat, bemutatta az elért eredményeket, fejlődést és a helyi létesítmények korszerűsítését, amelyet a lehívott hazai és európai források révén értek el.

A munkalátogatás utolsó napja a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szakértői csapatával folytatott konkrét megbeszélések alkották. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Központi Régió fejlődési módozatairól, a fejlesztési tervek és projektek tervezéséről és megvalósításáról, az észszerű szakosodási stratégiák jelentősebb elemeiről került szó egy több mint négyórás beszélgetésen. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség központjában tartott technikai értekezlet hibrid formában zajlott, a megbeszélésekbe a Moldovai Köztársaság több szakértője is bekapcsolódott online, köztük a moldovai Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselői Ialovenből.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által a Moldovai Köztársaság küldöttségének összeállított programja egy nagyszebeni kirándulással zárult, ahol a városháza munkatársai olyan európai projekteket mutattak be a vendégeknek, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy fejlődése és átalakulása révén a város Erdély egyedülálló turisztikai és ipari nevezetességévé váljon.

„A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség csapata úgy állította össze és szervezte meg a küldöttség munkalátogatását, hogy a beszélgetések, konkrét tájékoztatás és a projektmegvalósítások helyszínein tett látogatások révén láthatóvá váljanak az eredmények, illetve a fejlesztési folyamatban felmerülő különböző szempontok. A Moldovai Köztársaság közigazgatásának képviselői számára összefoglalót tartottunk a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség tevékenységéről és fejlődéséről. Tevékenységünket 1999-ben kezdtük a PHARE előcsatlakozási alapok lebonyolító hatóságaként, majd 2007-től, Románia EU-csatlakozásának évétől a 2007-2013-as, illetve 2014-2020-as Regionális Operatív Programokban (POR) finanszírozott projekteken keresztül közvetítő intézménnyé váltunk és több mint 1,5 milliárd eurót kezeltünk. A jelenlegi, 2021-2027-es időszakban mi leszünk az a menedzsment hatóság, amely biztosítja az európai forrásoknak a Regionális Operatív Program által történő decentralizálását. Támogatásunkat a romániai, illetve moldovai Központi Regionális Ügynökség 2013-ban, Gyulafehérváron megkötött partnersége tette lehetővé, amelyben vállaltuk egymás tevékenységének támogatását, a tudásátadás biztosítását a Moldovai Köztársaság uniós csatlakozásra való felkészülése során. Ezáltal támogatjuk a tapasztalatcserére alapozó kapcsolatok fejlesztését a szomszédos és baráti ország központi és helyi hatóságaival, egyesületeivel és a civil társadalom, illetve a magánszektor más intézményeivel, szervezeteivel, különös tekintettel regionális fejlesztés folyamataira”, nyilatkozta Simion Crețu, a hazai Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Háttérinformációk:

A munkalátogatás a Moldovai Köztársaság Infrastrukturális és Regionális Fejlesztési Minisztériuma és a lengyelországi Szolidaritási Alap által közösen gyakorlatba ültetett projekt részeként valósult meg, amelynek célja a központi és helyi hatóságok alkalmazottainak képzése, hogy elősegítsék új fejlesztések hatékony megvalósítását a regionális fejlesztési politikáknak megfelelően. A projekt célja a fejlesztési pólusként beazonosított városok szerepének megerősítése a régiók versenyképességének hajtóműveiként. A hat település (megyei jogú városok): Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul, Comrat és a hozzájuk tartozó vidéki területek. A munkalátogatás célja az volt, hogy biztosítsák a követendő gyakorlatok hatékony átadását a stratégiai tervezést, az észszerű szakosodási stratégiák kidolgozását és a fenntartható városfejlesztést célzó projektek megvalósítása terén, amelyet egy tréner és tanácsadói csapat végez majd el azt követően, hogy Románia és a Moldovai Köztársaság stratégiai tervezés és projektmenedzsment témakörben közös képzést tartott, amelynek résztvevői a Moldovai Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Pólusainak Programjának gyakorlatba ültetésén dolgoznak.

Versiunea în limba română: Vizită de lucru în Regiunea Centru a reprezentanților administrației locale din Republica Moldova