A Regio európai alapok biztosítják az oktatási infrastruktúra korszerűsítését a Központi Régióban

Az iskola döntő tényező a társadalom fejlődéséhez hozzájárulni képes egyén gyarapodásában, hogy aktívan részt vegyen az élet alakításában, felkészüljön a munkavégzésre, az oktatás folyamata pedig meghatározó szereppel ruházza fel az iskolát az egyéni fejlődésben. A 2014-2020-as Regionális Operatív Program különleges fontosságot tulajdonított az oktatásban, több tengelye révén is lehetőség nyílt a tanügyi infrastruktúra fejlesztésére.  Ezáltal az oktatás valamennyi szintje támogatást nyert (az iskola előtti oktatás – bölcsődék és óvodák; a kötelező oktatás – I-VIII. osztályok tanintézményei, beleértve az előkészítő osztályt; a szakoktatás, valamint műszaki oktatás, de az élethosszig való oktatás is (technológiai és szakközépiskolák), és a beruházások sorából nem maradtak ki az egyetemek sem.

Olyan projektek valósultak meg, amelyek révén bölcsődék és napközi óvodák épültek és felszereléssel is ellátták ezeket, többek között használaton kívüli régi épületek rendeltetését változtatták meg, az európai alapok pedig közvetlen támogatást nyújtottak a szülőknek, különösen a szakmai tevékenységüket újrakezdő anyáknak. A foglalkoztatásban részt vevő szülőknek vagy az elhelyezkedni vágyóknak olyan helyet alakítottak ki, ahol gyermekeik jó minőségű oktatásban részesülhettek, valamint szakképzett személyzet gondozásában.

Nem kerültek figyelmen kívül a hátrányos helyzetű diákok vagy sajátos nevelési igényű gyerekek iskolái sem. Ezáltal sikerült biztosítani a korai nevelés és a részvételi arány növelését a kötelező oktatásban, különös tekintettel az iskolaelhagyás kockázatának kitett gyermekek esetében.

Mindemellett a szakmai és műszaki képzésben való részvétel arányának növelése is elsődleges volt az oktatási infrastruktúra minőségének javítása és a kollégiumok (beleértve a melléképületek: sporttermek, kabinetek stb.) felszerelésének javítása által. A Központi Régióban a műszaki oktatás nagy múltra tekint vissza az egyes városok által az évek során kialakított társadalmi-gazdasági irányvonalnak tulajdoníthatóan, így a hagyományos oktatási rendszer módosítása és bővítése számos előnnyel járt ama diákok számára, akik elhatározták, hogy alkalmazkodnak a jelenlegi munkaerőpiaci feltételekhez.

Eszerint a 2007 és 2022 közötti időszakban 29 projektet szántak oktatási egységek hőrehabilitációjára az épületek energiahatékonyságának növelése céljából, összesen mintegy 25 millió euró értékben. Ehhez adódott hozzá további 121, több mint 200 millió euró összértékű projekt, amely révén bölcsődék, óvodák, iskolák, középiskolák, főiskolák és egyetemek épültek a teljes Központi Régióban, illetve rehabilitáltak, korszerűsítettek, bővítettek, valamint felszereltek ezeket a tanintézményeket.

„Az oktatás színvonalának növelését a tanulók által látogatott tanintézmények épületei energiateljesítményének javításával támogattuk, ezek többsége régi és magas energiafogyasztású épület volt. A Regio Program forrásai számos oktatási intézményt segítettek a hőrehabilitációban, de a korszerűsítési és berendezési munkálatokban is. Jelenleg a Központi Régió több mint 15 000 diákjának és egyetemistájának van része kedvezőbb tanulási feltételekben, és ez a Regio források keretében megvalósult 150 projekt beruházásainak köszönhető, amelyek összértéke több mint 230 millió euró” – fogalmazott Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.  

A felsőoktatás minőségének biztosítása lehetővé teszi azt, hogy a végzősök rendelkezzenek a munkaerőpiaci sikerhez szükséges készségekkel. A 2014-2020-as POR célja volt többek között a felsőoktatás jelentőségének növelése és az egyetemek szerepének megerősítése a Központi Régióban, a munkaerőpiac és a versenyképes gazdasági szektorok vonatkozásában. A megvalósult beruházások színvonalas, észszerű, fenntartható növekedésre irányult, a társadalmi felzárkóztatást elősegítő didaktikai és kutatási tevékenységeket támogatták. A fejlesztésre támogatást nyert egyetemek között szerepel a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományos és Műszaki Egyetem, a Gyulafehérvári 1918. december 1-je Egyetem, a Kolozsvári Műszaki Egyetem gyulafehérvári kirendeltsége, valamint a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem.

„A vissza nem térítendő európai forrásokból támogatott iskolakorszerűsítési projektek elengedhetetlenül szükségesek az oktatásban, mert folyamatos fejlődésben vagyunk, és a tanügyi rendszernek is lépést kell tartania a társadalom fejlődésével, hiszen a technológia egyre fejlődik, a munkaerőpiaci kereslet egyre szélesebb és igényesebb. Így a 2014-2020-as POR keretében megvalósult projektek fő célja az oktatás minőségének javítása, vonzerejének és az oktatásban való részvétel mértékének növelése volt a Központi Régió minél több diákja számára – mind a vidéki településeken, mind pedig városi környezetben. Konkrétan, a 2007-2022-es időszakban kifejtett tevékenységünk révén, több mint 40.000 tanuló és egyetemista élvez kedvezőbb tanulási feltételeket több mint 210 európai projekt megvalósulásának eredményeként, ezek által több mint 300 millió euróval finanszíroztuk az oktatási rendszert” – tette hozzá az európai finanszírozásoknak a Központi Régió tanügyi rendszerére gyakorolt hatásáról Simion Crețu.

Versiunea in limba Romana pentru acest material:    Fondurile europene REGIO asigură modernizarea infrastructurii educaționale din Regiunea Centru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Alba Iulia, 01.09.2022