A REGIO PROGRAM ALAPOKAT NYÚJT INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁRA A MAROS MEGYEI MAROSUGRÁN ÉS MEZŐTÓHÁTON

Marosugra és Mezőtóhát polgármesterei vezetői munkájuk eredményét láthatják, miután megfelelően előkészítették azokat a projekteket, amelyekre most szerződést írtak alá a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A 2014-2020-as időszak Regionális Operatív Programjának 8-as prioritási tengelye keretében támogatást nyertek szociális létesítmények építésére a két Maros megyei községben. Az új kezdeményezések révén közel 1,5 millió lej értékben hívnak le európai alapokat az egykori marosugrai orvosi rendelő korszerűsítésére és felszerelésére, amelynek a továbbiakban integrált közösségi központ rendeltetése lesz, Mezőtóháton pedig hasonló központot hoznak létre egy jelenleg rendeltetés nélküli épületben.

A két támogatási kérelem, amelynek címe ORVOSI RENDELŐ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI KÖZPONTTÁ ALAKÍTÁSÁNAK TERVE Marosugrán, illetve INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI KÖZPONT LÉTESÍTÉSE A MAROS MEGYEI MEZŐTÓHÁT KÖZSÉGBEN, a projekteket pedig a 2014-2020-as REGIO Program keretéből finanszírozzák azzal a céllal, hogy helyi szinten növeljék a szociális szolgáltatási hálót.

A Marosugra községi beruházás bekerítési munkálatokat, a telek függőleges szintezését, ösvények, illetve a bejárat és a feljáratok kialakítását, a kövezést, az autó- és gyalogos bejárat kialakítását foglalja magába. A projekt összértéke 739.800,16 lej, amelyből a ROP Menedzsment Hatósága 468.930 lej értékű vissza nem térítendő támogatást biztosít, a fennmaradó összeget pedig a pályázó különíti el a projekt támogatható, illetve nem támogatható költségtételei függvényében. A beruházás megvalósításának határideje: 2023. szeptember 30.

A Mezőtóhát községben megvalósításra váró projekt felújítási munkálatokat sorakoztat, továbbá új térkialakítást, és az eddig használaton kívül lévő épület korszerűsítését, illetve orvosi és műszaki felszerelés beszerzését. Mindemellett a projekt kültéri átalakítási munkálatokat is feltételez, vagyis ösvénykialakítást és zöld övezet létrehozását. A kijelölt épület, amelyben a beruházás megvalósul, Mezőtóhát község belterületének központjában helyezkedik el. A projekt összértéke 719.041,50 lej, amelyből a ROP Menedzsment Hatósága 468.681,47 lej értékű vissza nem térítendő támogatást biztosít, a fennmaradó összeget pedig a pályázó különíti el a projekt támogatható, illetve nem támogatható költségtételei függvényében. A beruházások megvalósítási hatérideje: 2023. március 31.

A lakosság ilyen jellegű központokban való ellátására 16 projektet dolgoztak ki a Központi Régióban, ezek összértéke pedig meghaladja a 9 millió eurót. Ebben az esetben a két Maros megyei község helyhatósága vissza nem térítendő európai alapokat használ fel arra, hogy bővítse és korszerűsítse a szociális-egészségügyi rendszert. Az a jelenlegi válsághelyzet, amelyben éppen vagyunk, rámutat arra is, hogy mennyire fontosok az ilyen jellegű befektetések, hiszen látható különbséget tesz, ha az embereknek részük van jó körülményű ellátásban, vagy ha ez hiányt jelent. Maros megye teljes területén fokozott ütemben fektetnek be az életminőség növelésébe, és immár a szélesebb közvélemény is tudja, hogy az ilyen korszerű közösségi központoknak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség nyújt pénzalapokat a REGIO Program révén. Marosugrán több mint 2.500 ember lesz haszonélvezője a közösségi központnak, és nem csupán az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése által, hanem a szociális szolgáltatások változatossá tételével is, hiszen a világjárvány után az emberek, az idősek mindennél jobban szeretnének embertársaikkal együtt lenni. Ebben a Maros megyei községben európai alapokból fognak korszerűsíteni egy óvodát is, a két projekt együttes értéke pedig meghaladja a 3,2 millió lejt, vagyis a község 2021-es éves költségvetésének több mint 20%-a. A mezőtóháti projekt eredményeinek haszonélvezői közé tartoznak a község hátrányos helyzetű közösségei: a fogyatékkal élők, krónikus betegek, idősek, gyermekek, munkanélküliek, várandós anyák, romák, illetve a szegényebb sorban élők. Közvetett haszonélvezői közé tartoznak a község egyéb lakói, de azok a személyek is, akik részt vesznek majd az itt zajló oktatási tanácsadási tevékenységekben. Nyilvánvaló tehát, hogy az európai alapokból származó támogatás nélkül az ilyen jellegű befektetések nem valósulhattak volna meg sem Marosugrán, sem pedig Mezőtóháton, de máshol sem a régióban” – nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Az integrált közösségi központ hiánya fokozottan érezhető volt helyi szinten, így Marosugra és Mezőtóhát Polgármesteri Hivatala kidolgozta az említett támogatási kérelmeket, amelyek a 2014-2020-as időszak Regionális Operatív Programjának 8-as prioritási tengelye keretében nyertek támogatást, nevezetesen a lakosság egészségügyi és közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférése növelésének céljából. A két község vezetősége úgy látja, hogy a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésével, korszerű gépezetek beszerzésével az emberek egészségügyi helyzetében tapasztalt egyenlőtlenségeket csökkenteni lehet, ezért megerősítik az elsőrendű egészségügyi ellátást, bátorítják a közösségi felzárkózást, ez pedig hosszú távon az életminőség fenntartható növekedéséhez vezet.

A román nyelvű ismertető linkje:: http://regio-adrcentru.ro/programul-regio-in-judetul-mures/