A treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regiunea Centru 2021-2027

În perioada 21-22 iunie 2023, a avut loc la Sovata cea de a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul ”Regiunea Centru” (CM PR Centru), forul partenerial cu rol decizional strategic în procesul de implementare al Programului, inclusiv pentru aprobarea metodologiilor și criteriilor de evaluare și selecție aferente apelurilor de proiecte ce se vor lansa în cadrul acestuia. Reuniunea, organizată de către ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management a Programului, a propus participanților, aprobarea metodologiei de evaluare și selecție pentru nouă apeluri de finanțare ce se vor lansa în perioada următoare, precum și discuții pe marginea a patru linii de finanțare ce  vor fi puse în consultare publică.

”Constituirea Comitetului de Monitorizare a Programului ”Regiunea Centru” a avut loc anul trecut, membrii fiind selectați în baza unei metodologii de selecție a membrilor și a unui apel de înscriere a entităților eligibile interesate. Comitetul are în componență 33 de membri, din partea autorităților publice naționale, regionale, ai mediului economic, social, academic și ai societății civile. Conform legislației, Comitetul de Monitorizare este o structură regională fără personalitate juridică care are un rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului „Regiunea Centru”, respectiv a modului de accesare a celor peste 1,38 miliarde euro – fonduri europene nerambursabile disponibile prin program. Atât în reuniunile anterioare, cât și în aceasta, Comitetul de Monitorizare se asigură că am parcurs corect și complet toate etapele programului în vederea implementării cu eficacitate a viitoarelor proiecte de dezvoltare. Rolul important al acestei reuniuni de lucru a constat în aprobarea metodologiilor de evaluare, selecție și contractare a proiectelor în cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, fiind creată premisa demarării efective a finanțărilor, prin lansarea apelurilor de proiecte, după ce sistemul SMIS va permite acest lucru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru și președinte CM PR Centru.

Participanții din regiune, reprezentanții ministerelor și ai Comisiei Europene, prezenți la eveniment atât fizic, cât și online, au început lucrările Reuniunii cu o trecere succintă în revistă a stadiului de implementare a programului, trecând apoi la aprobarea Regulamentului actualizat de Organizare de Funcționare a Comitetului.

În prima parte a zilei de 21 iunie, a mai fost dezbătută de către membrii Comitetului de Monitorizare metodologia de evaluare, selecție şi contractare a proiectelor ȋn cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, actualizată conform actualizărilor legislative.

Membrii CM PR Centru, alături de observatorii din partea DG Regio, au dezbătut și aprobat pe parcursul zilei, metodologiile de evaluare și selecție pentru 9 linii de finanțare care se vor lansa spre finanțare în următoarea perioadă în cadrul PR Centru. Acestea conțin criteriile de eligibilitate și selecție pentru următoarele priorități și acțiuni din cadrul PR Centru:

  • Prioritatea 4, Acțiunea 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru;
  • Prioritatea 5, Acțiunea 5.1 – Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T;
  • Prioritatea 6, Acțiunea 6.3 – Creșterea relevantei învățământului terțiar –Universități;
  • Prioritatea 3, Acțiunea 3.2 – Eficiența energetică – clădiri publice;
  • Prioritatea 1, Acțiunea 1.4.1 – Investiții tehnologice în IMM;
  • Prioritatea 2, Acțiunea 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată;
  • Prioritatea 3, Acțiunea 3.3 – Infrastructură verde și albastră în municipiile Regiunii Centru;
  • Prioritatea 6, Acțiunea 6.1.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului antepreșcolar și preșcolar;
  • Prioritatea 7, Acțiunea 7.1.1 – Intervenții în conservarea protecția și valorificarea durabilă a siturilor / monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasa A.

Prima zi s-a încheiat cu o vizită la cele mai importante din cele 5 proiecte de investiții – în valoare totală de peste 17 milioane euro – coordonate din anul 2004 de ADR Centru pentru realizarea unor importante obiective social-edilitare, dintre care cel mai cunoscut este ”Drumul sării – Sovata”, care a și fost promovat anul trecut la nivel național, în cadrul unei campanii marca ”Europe in my Region”.

În cea de-a doua zi a Reuniunii, membrii prezenți au dezbătut metodologiile de evaluare și selecție pentru alte 4 acțiuni din cadrul a 3 priorități de investiții ale PR Centru, pe care le-a pregătit echipa AM PR Centru și pentru care ghidurile solicitantului vor fi puse în consultare publică în următoarele luni. Este vorba despre acțiunile ce vizează prioritățile de investiții:  3.1 – Eficiență energetică clădiri rezidențiale, 3.4 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – apel pentru orașe, 4.2 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru, 6.1.2 – Învățământul primar si secundar.

De asemenea, pe parcursul reuniunii de două zile a CM PR Centru, au fost discutate și alte aspecte relevante privind implementarea programului: costurile simplificate, instrumentele financiare, precum și procedurile închiderea programelor din perioada 2014-2020.

Ghidurile solicitantului consolidate discutate în cadrul primei zi de reuniune se pot consulta aici: https://www.regiocentru.ro/category/consultare-publica/

Lista membrilor cu drept de vot în CM PR Centru și Regulamentul poate fi consultată aici:  https://www.regiocentru.ro/comitet-monitorizare/