Activitatea ADR Centru pentru planificarea si programarea finantarilor nerambursabile in perioada 2014-2020