ADR Centru publică apelul de proiecte pentru dezvoltarea urbană integrată a orașelor din Regiunea CENTRU

Aproape 20 milioane euro vor putea fi solicitate, începând cu ultima zi a lunii februarie, în cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, de cele 37 de orașe din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru proiecte de dezvoltare urbană integrată care trebuie să asigure creșterea, în ansamblu, a atractivității Regiunii Centru.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, publică apelul de proiecte pentru dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru, cu finanțare din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Bugetul total alocat este de peste 20 milioane euro, din care resursele nerambursabile care pot fi atrase din Fondul European de Dezvoltare Regională se cifrează la peste 19 milioane euro. Acest apel de proiecte este de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, până la data de 28.02.2025. Cererile de finanțare depuse trebuie să asigure creșterea, în ansamblu, a atractivității Regiunii, prin promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, inclusiv creșterea securității în zonele urbane. Mai multe detalii…