ADR Centru si dezvoltarea Regiunii Centru prin traditie si progres

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a rămas mereu angajată în atingerea scopului stabilit încă de la înființarea sa din 1998, respectiv de a susține dezvoltarea Regiunii Centru printr-o gestionare corectă și transparentă a fondurilor nerambursabile europene și guvernamentale, alocate celor șase județe ce o constituie, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Prin toate programele operaționale de finanțare europeană nerambursabilă, derulate la nivelul Regiunii Centru în perioadă 2007-2013, au fost implementate peste 12.000 proiecte, a căror valoare totală este de peste 6 miliarde euro, din care au fost atrase fonduri nerambursabile de peste 3,7 miliarde euro.
În toate județele Regiunii Centru se pot vedea acum proiectele de dezvoltare locală și regională realizate cu finanțare europeană, de care beneficiem cu toții, fie proiecte de îmbunătățire a drumurilor, a infrastructurii școlare, de sănătate sau turistică, fie proiecte de dezvoltare a orașelor și a mediului de afaceri, implementate prin ADR Centru. Aceste proiecte depășesc ca număr cifra de 1300 și au o valoare totală de peste 1,1 miliarde euro, fiind finanțate în principal pe Programul Operațional Regional 2007-2013, dar și pe POS CCE.
Pentru dezvoltarea Regiunii Centru, în următorii ani ne continuăm munca și avem la dispoziție alte 800 milioane euro, ce reprezintă fonduri nerambursabile alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pe care îi vom investi în proiecte de reabilitare termică și eficiență energetică, proiecte de finanțare a firmelor private, de dezvoltare a infrastructurii rutiere, de regenerare și dezvoltare a obiectivelor istorice și a stațiunilor turistice, dar și proiecte ce vizează dezvoltarea orașelor, de modernizare a infrastructurii sanitare și sociale, proiecte pentru susținerea dezvoltării comunităților marginalizate și a infrastructurii educaționale.
”Prin echipa de experți ADR Centru, facem tot ceea ce depinde de instituția noastră pentru a sprijini potențialii solicitanți de fonduri ca să-și pregătească proiecte bune, ce respectă condițiile din ghidurile de finanțare. Suntem la dispoziția celor ce doresc fonduri nerambursabile, a mass-mediei ce ne adresează întrebări pentru a informa corect cetățenii, dar și a cetățenilor care vor mai multe informații despre fonduri sau ne sesizează diverse probleme. Din experiența dobândită, considerăm că îmbunătățirea colaborării este o condiție permanentă în munca noastră și încercăm mereu să găsim căile prin care ne putem sprijini partenerii, astfel încât să transformăm cererile de finanțare în proiecte contractate și să îmbunătățim nivelul de dezvoltare al regiunii, să creștem gradul de bunăstare și de siguranța, atât al cetățenilor, cât și al celor ce tranzitează regiunea,” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Alba Iulia
29.12.2016