Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management pentru implementarea Programului Operațional Regional 2021-2027 la nivelul Regiunii Centru

Resursele nerambursabile, mai aproape de beneficiarii lor finali, cetățenii!

Ținând cont de experiența dobândită în mai mult de două decenii de activitate, precum și de gradul înalt de pregătire a personalului – inclusiv în domenii precum: ajutorul de stat, identificarea neregulilor, soluționarea contestațiilor, programare și evaluare program – Guvernul României a decis ca Agențiile pentru Dezvoltare Regională din România să devină Autorități de Management pentru Programele Operaționale Regionale în viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, având în vedere că au capacitatea organizatorică necesară pentru a implementa acest program în următorii ani.

În ședința de miercuri, 29 iulie, a fost adoptată o Ordonanță de Urgență care revoluționează sistemul de gestiune al fondurilor europene în ceea ce privește derularea acestora prin Agențiile de Dezvoltare Regională. Vorbind despre acest aspect, Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, a declarat: ”Așa cum se știe, în momentul de față unul dintre cele mai performate programe operaționale cu fondurile europene, atât în exercițiul financiar 2014-2020, cât și în cel precedent, 2007-2013, este Programul Operațional Regional, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională. Tocmai în lumina acestor rezultate foarte bune în derularea POR și la solicitarea beneficiarilor de fonduri europene prin acest program, atât autorități publice, cât și beneficiari privați, Ministerul Fondurilor Europene a inițiat un proiect de descentralizare a gestiunii acestor resurse publice, întărind, practic, atribuțiile și rolul Agențiilor de Dezvoltare Regională. Prin acest proiect de ordonanță de urgență, cele opt ADR-uri din regiunile de dezvoltare ale României capătă atribuții și rol de Autorități de Management, iar MLPDA va asigura în continuare coordonarea operațională printr-o structură de specialitate a ministerului în privința modului de realizare a proiectelor prin intermediul noilor Autorități de Management Regionale”.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va avea atribuții majore în procesul de dezvoltare a Regiunii Centru – pentru județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – pentru perioada de programare financiară 2021-2027 devenind Autoritate de Management a viitorului Programul Operațional Regional. Managementul financiar al fondurilor europene aferent perioadei 2014-2020 este reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu completările și modificările ulterioare. Pentru următoarea perioadă de programare, Comisia Europeană a emis propuneri de reglementări comune pentru opt fonduri cu gestiune partajată pentru a uniformiza regulile  de utilizare a  resurselor financiare puse la dispoziția statelor membre din bugetul Uniunii Europene. Astfel, propunerea de regulament comun vizează îmbunătățirea coordonării și armonizării implementării fondurilor care furnizează contribuții în temeiul politicii de coeziune. Începând cu perioada de programare 2021-2027 fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltarea regională a României se organizează și se alocă prin cele opt Programe Operaționale Regionale.

”În baza acestei Ordonanțe de Urgență, procesul de descentralizare început în 2004 prin Legea 315 intră într-o nouă etapă, prin care regiunile din România vor avea un buget specific, alocat și gestionat la nivel regional, care se va investi în funcție de nevoile locale și județene, pentru o mai bună dezvoltare regională. Pentru regiunile din România, actul normativ adoptat acum duce la atingerea principiilor care au justificat constituirea lor, respectiv descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al comunităților regionale;  adică un parteneriat real între toți actorii implicați în domeniul dezvoltării regionale. Apare acum certitudinea faptului că reprezentanții administrației publice locale și ceilalți beneficiari nu vor mai merge până la București pentru fonduri, eliminând astfel o etapă birocratică  în derularea proiectelor. Vorbim de o șansă mai mare de dezvoltare a regiunilor printr-un buget alocat direct comunităților locale și județene, în funcție de nevoile rezultate în urma întâlnirilor și discuțiilor cu cei ce pot solicita și obține resurse financiare pentru dezvoltare. Experiența publică a ultimelor două decenii a dovedit că ADR-urile sunt mai apropiate de oameni, deoarece lucrează direct cu autoritățile publice locale, cu ONG-uri și cu sute și mii de firme private” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România adoptată de Guvernul României clarifică procesul legislativ început în trimestrul 2 al acestui an, în vederea simplificării și reducerii sarcinii administrative, printr-o mai bună coordonare pentru funcția de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional. Pentru viitoarea perioadă de programare financiară, 2021-2027, portofoliul de proiecte ce va susține dezvoltarea infrastructurii rutiere, a celei sociale, de sănătate, educațională, dar și a mediului privat, precum și dezvoltarea urbană a orașelor regiunii, vor fi gestionate mai eficient de ADR Centru, în Regiunea Centru. De asemenea, ghidurile solicitantului, dar și activitatea de implementare, monitorizare și plată a cheltuielilor din proiectele finanțate, vor fi coordonate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare de către Agențiile de Dezvoltare Regională, ce vor propune și vor implementa câte un Program Operațional Regional personalizat la nevoile fiecărei regiuni.

Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor avea responsabilitatea finală, în relația cu Comisia Europeană, pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor și obligațiilor ce le revin în calitate de Autorități de Management pentru Programele Operaționale Regionale, chiar dacă încredințează îndeplinirea unor funcții și/sau implementarea unor părți ale Programului către Organisme Intermediare. Pentru exercitarea funcției de plată, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor încheia câte un acord de colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice. Concomitent, în viitoarea arhitectură de gestionare a resurselor stabilită prin această Ordonanță de Urgență, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va crea o structură de specialitate, care asigură coordonarea operațională a Programului Operațional Regional, exercitând în acest sens atribuții cum sunt: sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene și Agențiile pentru Dezvoltare Regională în procesul de negociere cu Comisia Europeană aferent perioadei de programare 2021-2027, precum și asigurarea măsurilor necesare implementării deciziilor Guvernului privind cele opt Programe Operaționale Regionale.

Alba Iulia, 30.07.2020