Analiza regionala pentru impulsionarea pregatirii de proiecte REGIO 2014-2020