Apel de proiecte nefinalizate PI 5.1 – Patrimoniu POR 2014-2020

Vă amintim că prin intermediul acestei operațiuni se vor finanța restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea dura-bilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patri-moniu cultural local din mediul urban. Proiect nefinalizat reprezintă un proiect care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea. În acest sens, la cererea de finanțare se va anexa, în mod obligatoriu, contractul de lucrări şi documentele de atribuire. Contractul de lucrări trebuie să fie în perioada de valabilitate la data depunerii cererii de finan-țare. În situația în care contractul încheiat presupune proiectare şi execuție, la data depunerii cererii de finanţare trebuie să existe minim proiectul tehnic recepționat şi ordin de începere a lucrărilor emis, în caz contrar proiectul va fi respins de la finanțare. În cadrul acestui apel de proiecte solicitanți eligibili sunt unitățile administrativ teritoriale, autoritățile ad-ministrației publice centrale, instituțiile publice finanțate conform Legii 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au ca obiectiv obținerea de profit şi sunt înființate prin lege (Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană) sau parteneriatele dintre aceste entități. Informații detaliate privind acest apel găsiți la următorul link – http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2015/09/Ghid-specific-PI-5.1-proiecte-nefinalizate-versiunea-03.05.2018.rar.

Dacă vă confruntați cu dificultăți în pregătirea unor cereri de finanțare vă rugăm să ne contactaţi pentru ca, în limita po-sibilităţilor, să vă sprijinim în demersul dumneavoastră.

Pentru orice informație detaliată referitoare la aspectele menționate vă rugăm să ne contactați la tel. 0358 401276, int. 426; 424; 423; 422; 421 sau prin intermediul adresei de email: programe@adrcentru.ro.