Apelul de proiecte pentru ”Promovarea celor 12 rute turistice/culturale”, Componenta 11 –PNRR I Termen limită 20 martie 2022

A fost deschis apelul de proiecte din cadrul Investiției 1 a PNRR – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11 – Turism și cultură, program gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Conform țintelor stabilite, cel puțin 225 de situri din România vor fi incluse în rutele culturale, vor fi alese pe baza cartografierii și vor fi poziționate în principal în zonele rurale și defavorizate pentru a atrage turiști și a crea noi locuri de muncă în industria turismului.

Potențialii beneficiari pot depune solicitări de includere a obiectivului în aceste rute și de a beneficia de finanțare pentru promovarea și/sau restaurarea/revitalizarea acestora.

În cadrul Investiției I1, titularii propunerilor de obiective sunt următorii:

  1. Pentru ruta castelelor, curiilor, culelor, bisericilor fortificate, bisericilor de lemn, mânăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților și ruta bisericilor fortificate:
  • unitățile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea;
  • persoanele juridice de drept privat (definite conform OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare), care au drepturi reale pentru care poate fi acordat dreptul de intervenție asupra obiectivului (avize/autorizație de construire);
  • unitățile aparținând unui cult religios recunoscut în România.
  1. Pentru Ruta caselor cu arhitectură tradițională, ruta pentru refacerea peisajului cultural din Delta Dunării:
  • unități administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea;
  • organizațiile neguvernamentale;
  • persoane fizice;
  1. Pentru Ruta gastronomiei tradiționale:
  • consilii județene sau parteneriate între acestea.

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 152 din data de 15.02.2022, Hotărârea de Guvern nr. 208/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru programul România Atractivă în vederea stabilirii obiectivelor incluse în cele 12 rute turistice/culturale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea mai sus menționată, la data de 25 februarie 2022 a fost aprobată Metodologia de evaluare a obiectivelor în vederea includerii în cele 12 rute turistice / culturale și în vederea promovării / restaurării acestora, prin Ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului antreprenoriatului și turismului.

Metodologia de evaluare a fost publicată, la data de 25 februarie 2022, pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (https://mfe.gov.ro/pnrr-apel-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/),  iar potențialii beneficiari pot depune, până la data de 20 martie 2022, propuneri de obiective care să facă parte din cele 12 rute menționate în Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11 – Turism și cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Perioada de depunere a propunerile de obiective

Propunerile vor fi primite începând cu data de 25 februarie 2022, până la data de 20 martie 2022, ora 24:00.

!ATENȚIE! – Ulterior datei de depunere a propunerilor și a anexelor la aceasta nu vor fi solicitate clarificări. Evaluarea criteriilor va fi realizată exclusiv în baza informațiilor transmise în perioada de depunere a propunerilor.

Orice titular interesat de includerea obiectivului în lista cu cele 225 de situri, va completa o propunere de obiectiv ce va fi însoțită de anexele menționate la capitolul 5 al prezentei Metodologii. Documentele vor fi transmise la adresa de email: evaluare.c11@mfe.gov.ro. Câmpul emailului, destinat subiectului va fi completat cu: “Propunere obiectiv/sit – denumirea entității care transmite propunerea”. Se va acorda o atenție deosebită, astfel încât totalul documentelor atașate să nu fie mai mare de 20 Mb.

Ulterior primirii propunerilor, acestea vor fi centralizate și vor fi evaluate.