Aproape 1200 proiecte din Regiunea Centru au absorbit integral resursele europene disponibile

Prin activitățile desfășurate de ADR Centru pentru implementarea POR 2014-2020

Sfârșitul lunii decembrie 2023 reprezintă momentul în care ADR Centru  încheie proiectul: „Sprijin acordat în perioada 01.01.2020 – 31.12.2021 pentru OI din cadrul ADR CENTRU în implementarea, monitorizarea, informarea şi comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru închiderea POR 2007 – 2013 (CF 3)”, prelungit până în 31.12.2023.

Proiectul cu cod SMIS 137249 a avut ca obiectiv general asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului Intermediar (OI) din cadrul ADR Centru pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020. Proiectul, prin toate activitățile prevăzute a sprijinit implementarea transparentă şi eficientă a POR, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional către ADR Centru în calitate de Organism Intermediar. Cu o valoare totală a proiectului de 81.165.152,17 lei, din care finanțarea nerambursabilă din FEDR a fost de 50,95%, adică 41.352.537,75 lei, prin proiect, pe parcursul celor 4 ani de realizare a proiectului au fost remunerați 85 de experți din cadrul OI POR 2014-2020, personal implicat în implementarea activităților delegate.

”Este al doilea exercițiu financiar derulat de către ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional. În 2007, am demarat implementarea exercițiului POR 2007-2013 cu un buget de 440 milioane euro, iar în 2016 am continuat cu implementarea POR 2014-2020 care a avut un buget aproape dublu. Pe parcursul acestui exercițiu am avut un număr foarte mare de proiecte pe care le-am evaluat, iar gradul de absorbție al fondurilor europene nerambursabile alocate a depășit pragul de 105%. E drept că încă se mai văd proiecte în municipii și orașe, care sunt încă în lucru pe acest program, dar rezultatele la nivelul regiunii deja au generat beneficii în rândul cetățenilor. Spicuind  din nenumăratele rezultate, aș menționa că mai mult de 1000 familii din regiune au economii la costurile cu energia prin proiectele de creștere a eficienței energetice realizată la blocuri, pe lângă cele ale autorităților locale care au investit în eficiența energetice a clădirilor publice. Școli, grădinițe, creșe, dar și Universitățile din Regiune, oferă condiții mai bune de studiu, tot datorită fondurilor alocate din acest program, iar medicii pot acum interveni de urgență cu aparatură de ultimă generație. Acestea sunt doar câteva rezulte, pe lângă zeci de kilometri de străzi din orașe, piste de biciclete sau autobuzele electrice pe care le-ați văzut modernizate în localități în ultimii ani, sau cei peste 100 km de drumuri județene reabilitați, care sunt tot rezultatele acestui program”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Pe parcursul celor aproape nouă ani de implementare a Programului Operațional Regional 2014-2020- al cărui buget a fost de 647,27 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, la care s-au adăugat 119,50 milioane euro cofinanțare națională, rezultând astfel 766,77 milioane euro fonduri totale la nivelul Regiunii Centru – ADR Centru a contribuit la lansarea unui număr de 70 de apeluri de finanțare pe cele 12 Axe Prioritare. Autoritatea de Management a programului a fost Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Pe aceste apeluri, potențialii beneficiari au depus 2.333 cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, toate fiind evaluate de experții implicați în proiect. Din totalul cererilor de finanțare depuse, pentru un număr de 1.191 proiecte s-au semnat contract de finanțare, având o valoare solicitată 1,43 miliarde euro, respectiv un grad de contractare de 186%. Din toate proiectele depuse, un număr de  628 de contracte cu o valoare de 364 mil euro sunt finalizate, iar 482 contracte mai sunt în implementare cu o valoare solicitata de 1,018 mil euro.

Bugetul solicitat de ADR Centru a asigurat realizarea corespunzătoare a tuturor activităților delegate Agenției prin Acordul-cadru privind implementarea POR 2014-2020. Pe perioada celor 4 ani de implementare ai proiectului,  respectiv între 01.01.2020-31.12.2023, pe lângă remunerațiile salariale, din bugetul proiectului au mai fost decontate și cheltuielile de deplasare, cazare și diurnă pentru realizarea atribuțiilor delegate, serviciile necesare pentru realizarea atribuțiilor delegate,  materiale consumabile, piese de schimb, mobilier, echipamente, obiecte de inventar și alte active corporale și necorporale, precum și alte cheltuieli ce au asigurat funcționarea ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, în vederea realizării atribuțiilor delegate.