Au fost publicate versiunile revizuite ale Ghidului general si a Ghidurilor specifice pentru POR 2014 – 2020