Az együttműködés fejlődést jelent, együtt – mindenféle válság fölött!

Două decenii de parteneriat între Regiunea Centru și Landul Brandenburg

Nemzetközi konferencia a németországi Potsdamban, Románia berlini nagykövetségének fővédnökségével

„Húsz éve két európai régió kétoldalú partnersége révén, a Romániában egyedülálló Partnerségek Képviseletének támogatásával, a Központi Régió és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség előnyös tapasztalatcserét folytat Brandenburg tartománnyal, létrehozza és részt vesz európai hálózatok tevékenységeiben, továbbá olyan szakirányú eseményeket szervez, amelyek révén a közös Európa eszméjét népszerűsíti, az együttélésre és együttes fejlődésre összpontosító partnerséget.”

Erre a következtetésre jutott a kétoldalú együttműködés két évtizedének ünnepén több mint 60 német és román szakértő azon a nemzetközi konferencián, amelyet 2023. április 27-én szerveztek meg Potsdamban, a németországi Brandenburg tartományban. A Brandenburgi Tartomány Állami Kancelláriája szervezésében, illetve Adriana Loreta Stănescu, Románia németországi nagykövetének fővédnökségével, továbbá a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériumának és az Európai Ügyek Minisztériumának (MdFE) támogatásával a konferencia egyazon asztal köré tömörítette a politikai döntéshozókat és szakértőket, akik megvitatták, hogyan változtathatják meg a partnerségek a háború sújtotta Európa arculatát.

 

A jubileumi találkozó javasolt témája a kontinensünket az elmúlt években sújtó válságok kontextusában merült fel. A keleti és nyugati nemzetközi hatások által megingatott gazdaság, a mindeddig példátlan egészségügyi válság és az Európa keleti határán folyó, lesújtó háború egyre szkeptikusabbá és bátortalanabbá tette az embereket. Ezért a fő témajavaslat az együttműködés gondolata köré épült: „Otthon, Európában: közös válságkezelés – 20 éves a Központi Régió és Brandenburg tartomány együttműködése”.

A német tartományi kancellária dísztermében megszervezett konferenciát a Brandenburgi MdFE Európai Ügyek Osztályának vezetősége moderálta, a fontos támogató üzenetek pedig Adriana Stănescu nagykövet, továbbá a videóüzenet révén bekapcsolódó Peer Gebauer, Németország romániai nagykövete, illetve Katrin Lange brandenburgi pénzügyminiszter részéről hangzottak el, utóbbi 2023. június végére jelentette be a Központi Régióban való munkalátogatását.

A Központi Régiót a Központi Regionális Fejlesztési Tanács (CDR), a Fehér Megyei Tanács, a gyulafehérvári 1918. december 1-je Egyetem, különböző gazdasági-szociális szakterületek, az oktatás területének, illetve a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szakértői.

A konferencia munkálatai során Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója a partnerségek szerepét hangsúlyozta a nemzetek közötti bizalmi és tiszteletbeli kapcsolatok kialakításában, amelyek a kommunista rendszert követően az európai szabadság és egyenlőség eszméjén alapuló egészséges fejlődést hozták el.

Abból a gondolatból kiindulva, hogy a mentorálás valójában csak az egyenlő és fenntartható együttműködés összetevője lehet, Simion Crețu kifejtette: „Európa keleti szegélyének konfliktushelyzetéhez némileg hasonló körülmények között, 20 évvel ezelőtt minden külső partnerségre gyanakvással tekintettek. […] A Központi Régió azonban Brandenburg tartományt választotta mentorának. Több vonatkozás is összekapcsolt bennünket: Kelet-Európa közelebbi múltja a második világháború után, de egy sokkal távolabbi történelem is: a nyolc évszázados, békés és méltányos együttélés románok és németek között. Együtt dolgozva a német szakemberekkel rájöttünk, mit jelent a fegyelem, a tervezés, a tevékenységek gondos előkészítése. Két évtizednyi együttműködés után bizton kijelenthetjük, hogy jól választottunk, és hogy partnerségünk a jó úton halad előre!”

Erre a szempontra utalt Matthias Platzeck, aki az együttműködés kezdetekor a német tartomány miniszterelnöke volt, és aki utalt a két viszonylag szegény kelet-európai régió által abszolvált „egyedülálló vizsgára”, amellyel bebizonyította, hogy „példája lehet egy új típusú partnerség kezdetének a polgárok Európájában”.

Ion Dumitrel, a Fehér Megyei Tanács elnöke és a Központi Regionális Fejlesztési Tanács alelnöke a maga során azt hangsúlyozta, hogy „Brandenburg tartomány a Központi Régió első olyan német partnere, amellyel együttműködött azt követően, hogy a politikai és gazdasági rendszerváltások mindkét térséget mélyen érintették a 80-as évek végén, és akinek azóta is megmaradt állandó és hűséges partneri jelenléte. […] A kétoldalú partnerség, és különösen a 2008-ban megnyílt, Romániában egyedülálló Partnerségi Képviselet révén, a Központi Fejlesztési Régió és Brandenburg tartomány fenntartotta és változatossá tette a tapasztalatcseréjét, együttműködési és tájékoztatási hálózatokat hozott létre, több tucat közös rendezvényt, projektet valósított meg, beleértve a kultúra és az oktatás területét is, ezek révén pedig a két régió polgárai jobban megismerhették egymást, és együtt hirdették, erősítették a közös európai eszményt, az eredményekre összpontosító partnerséget és együttélést”.

 

Az április 27-i, egésznapos konferencián Barbara Richstein, a brandenburgi tartományi parlament alelnöke és a Régiók Bizottságának tagja, Bettina Fortunato, Brandenburg tartomány Európai Régiók Bizottságának elnöke és Gordon Thalmann, a Fehér megyével partnerségi kapcsolatban lévő Prignitz Körzet képviselője szólalt fel. A találkozó politikai következtetéseit Reiner Kneifel-Haverkamp, a Brandenburgi MdFE európai ügyekért felelős osztályának vezetője fejtette ki, aki rámutatott, hogy a Központi Régió és Brandenburgi tartomány is szerzett ismereteket ebből a partnerségből, de tanulniuk kellene a kontinensünk keleti részén élőknek is, akik a válságokat konfliktusokká változtatják ahelyett, hogy közös együttműködési felületeket keresnének.

Az együttműködés húsz éven át mindkét irányban folyamatosan épített hidjait felidézték azután a különböző szakmai előadásokban is, amelyek azt mutatták be, hogyan fejlődött a Központi Régió 2000-től napjainkig, példákkal illusztrálva a német partnerektől kapott impulzusokat a gazdasági együttműködés és a folyamatos képzések biztosítása terén – például a duális szakiskolai oktatásban –, továbbá a kultúra, az iskolák közötti partnerségek, a kutatás és a tudományos együttműködés területén. Ebből a szempontból az gyulafehérvéri egyetem és a Cottbusi Egyetem rangos oktatóinak a nemzetközi konferencián való részvétele új megvilágításba helyezte egy felsőoktatási együttműködés létrehozását Brandenburg tartomány három egyeteme és a Központi Régió négy egyeteme között, mely fórumot a Központi Régiót alkotó hat megye képviselői is támogatják.

A konferenciát követően, április 28-án a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség küldöttsége az MdFE Brandenburg székhelyén megbeszélést tartott a német szakértőkkel egy, az Európai Bizottság forrásaiból támogatható projekt összeállítása érdekében. A partnerrégiók közigazgatási hatóságai közötti együttműködés lehetősége az Európai Bizottság követelményei teljesítésének égisze alatt merült fel a zöld átállás, az európai pénzügyi eszközök felhasználása, illetve a kutatás-fejlesztési és az innovációs beruházások hatékony integrálását szolgáló állami támogatási programok végrehajtásának vonatkozásában. Ezt a projektet abban az összefüggésben honosítják meg, hogy a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség menedzsment hatósági szerepet tölt be a Központi Régió 2021-2027-es Programja keretében, az irányító hatóságoknak pedig együtt kell működniük a legjobb fejlesztési megoldások megtalálása érdekében.