Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma tárcavezetőjének fontos munkatalálkozója volt a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség gyulafehérvári székhelyén

Az országos helyreállítási terv és a helyi fejlesztési tervek bemutatása a Központi Régióban,

Dan Vîlceanu, az európai beruházások és projektek minisztériuma tárcavezetőjének Fehér megyében tett látogatásán munkatalálkozóra került sor a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőségével, amelyen a miniszter az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott fejlesztési projektek megvalósításának jelenleg helyzetéről tájékozódott, továbbá az ügynökség felkészültségéről is, az országos helyreállítási terv (PNRR) megvalósításának perspektívájában. A tárgyaláson részt vett Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója, Nicolae Albu prefektus, Ion Dumitrel, a Fehér Megyei Tanács elnöke, illetve Marius Hațegan, az intézmény alelnöke, továbbá a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőtanácsának tagjai: Maria Ivan, a Koordinációs Igazgatóság vezetője; Adriana Mureșan, a 2021-2027-es ROP menedzsment hatóságának vezetője; Dan Popa, a 2014-2020-es ROP megvalósítási igazgatóságának vezetője, és Ovidia Caba, a Regionális Politikák Igazgatóságának vezetője. A főbb, napirenden lévő témák a következők voltak: a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség PNRR-en belüli hatáskörei gyakorlásának procedúrái, a regionális fejlesztés folyamatának konszolidációja és az európai alapok hatékony lehívása.

Az országos helyreállítási terv (PNRR) a jelen európai mechanizmusra vonatkozó rendelet által leszögezett hat pilléren alapszik, és 15 különböző alkotóeleme van, amely által fedezi Románia szükségleteit, egyidejűleg pedig követi az Európai Bizottság prioritásait – a zöld átállást, digitális átalakulást, észszerű növekedést, társadalmi és területi kohéziót, az egészségügyi és gazdasági, továbbá a társadalmi és intézményi rugalmasságot, illetve a következő generációra, a gyermekekre és a fiatalokra vonatkozó politikákat. Románia 29,2 milliárd eurós összegben részesül a PNRR révén, amelyet reformokra és a fontos ágazatok beruházásaira fordíthat. Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma képviselőinek elmondása szerint 2021-re és 2022 első negyedévére 45 cél vagy mérföldkő megvalósítását terveztek, amelyek közül öt már teljesült, a többi pedig megvalósítási folyamatban van. Az ország az idei év elején kapta meg az első, 1,85 milliárd eurós részletet az év végéig tervezett 3,79 milliárd eurós PNRR-előfinanszírozásból. Az országos helyreállítási terv (PNRR) pályázati felhívásainak kiírására vonatkozó irányelveket a reformok végrehajtásáért felelős szakminisztériumok dolgozzák ki, ebben nyújt segítséget az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma. Az ország 2022-ben mintegy 6,171 milliárd eurós finanszírozással rendelkezhet, amelyhez a programban foglalt feltételek teljesülésétől függ a hozzáférése.

Sürgősségi kormányrendelettel vontuk be a regionális fejlesztési ügynökségeket (ADR) a PNRR három összetevőjének befektetés-kezelési rendszerébe, vagyis az egészségügy, oktatás és szociális reformok terén. A reformok végrehajtásának egyedüli felelőse a román állam a kormányzati intézmények révén, ezért a minisztériumok szerződő hatóságok. E reformokon belül léteznek konkrét projektek, amelyek helyi szinten javítják az életminőséget. Például egy olyan projekt esetében, amely az országos helyreállítási terv említett szakterületei egyikének keretében végrehajtott beruházást jelent, és amely a Központi Régió valamely településén valósul meg, a lebonyolító hatóság a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Ezt követően elküldik a jelentést az illetékes minisztériumnak, amely – mikor már az összes adattal rendelkezik országos szintről és  minden olyan településről, ahol hasonló beruházásokat hajtottak végre – átfogó áttekintést nyer a projektekről és a kapcsolódó szükséges reformokfolyamatokról vagy mérföldkő szerepet betöltő beruházásokról, amelyeket a 2026-ig tartó folyamatban meg kell valósítani” – fogalmazott Dan Vîlceanu miniszter, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának tárcavezetője.

Simion Crețu vezérigazgató a Központi Régió szintjén tett konkrét intézkedések megközelítéséből mutatta be röviden a térség társadalmi-gazdasági klímájának alakulását, különös tekintettel az EU-csatlakozást követő időszakra. Másfelől kielemezték azokat a konkrét szempontokat is, amelyek a 2014-2020-as Regionális Operatív Program végrehajtásához kapcsolódnak a régió hat megyéjében, továbbá a soron következő, 2021-2027-e időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program előkészítési szakaszát is. Kiemelték azokokat a főbb eredményeket is, amelyeket közel 15 év alatt sikerült elérni, amióta a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a ROP közvetítő hatósági minőségével rendelkezik. A találkozón a legmegfelelőbb megoldásokat keresték az európai támogatásban részesülő projektek megvalósításában tapasztalt aránytalanságok és akadályok elhárítására és megszüntetésére.

 „Megtiszteltetés számunkra a miniszter Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség székhelyén tett látogatása. A minisztérium képviselőivel való jó együttműködésünk megmutatkozik az elmúlt 20 évben lebonyolított európai projektek megvalósításában, továbbá a következő, 2021-2027-es Regionális Operatív Program előkészítésében is, amelyen 2020-től dolgozunk együtt. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném a parlament által jogszabályba foglalt és Románia elnöke által a múlt év végén kihirdetett területfejlesztési decentralizációs folyamat fontosságát, amely alapján elkészítettük a Központi Regionális Operatív Programot a 2021-2027-es időszakra. Így a helyi hatóságokkal, a magánszférával és a Központi Régió civil szférájával való jó együttműködésünk új értékeket nyer, munkánk eredménye pedig megmutatkozik a régió városi közösségeinek fejlesztésében, korszerűsítésében. A sikeresen megvalósult projektek nagy száma jó ajánlólap tevékenységünk folytatására, az országos helyreállítási terv (PNRR) megvalósításához szükséges források változatossá tételére. Tapasztalataink ismeretében beszélgettünk vendégeinkkel a PNRR alapjaira pályázók elvárásairól, a világjárvány által teremtett jelenlegi helyzet esetlegesen felmerülő problémáiról abból a célból, hogy a régió dinamikus és fenntartható növekedését és az életkörülmények javítását biztosítani tudjuk Brassó, Fehér, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megye több mint 2 millió polgárának” – jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség székhelyén megtartott megbeszélésen bemutatták a Központi Régió fejlesztési igényeit, valamint a fejlesztési stratégia tárgyát képező prioritásokat és akciókat, amelyek konkrét célok elérésére vonatkoznak a következő években. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetősége bemutatta a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok indoklásait, amelyekben figyelembe vették a regionális társadalmi-gazdasági és ágazati elemzéseket, különös tekintettel a regionális partnerek javaslataira és hozzájárulására. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség széles partnerség keretében dolgozta ki a fejlesztési folyamat tervezésének és programozásának dokumentációját, ami biztosította az illető dokumentumok átláthatóságát és az összes érdekelt féllel való konzultációt.

A minisztériumi küldöttséggel a találkozó során ismertették a 2014-2020-es Regionális Operatív Program megvalósítása jelenlegi helyzetének konkrét adatait, ez lévén az eddigiekben a legfontosabb program, amelyet az ügynökség regionális szinten koordinált. Arról is szó került, hogy a közel 1100 leszerződött vagy kifizetési folyamatban lévő, 1,6 milliárd eurót is meghaladó összértékű projekteknek milyen hatásuk van az életminőség javítására a Központi Régióban.

Versiunea în limba română: http://www.adrcentru.ro/comunicare/vizita-ministru-mipe/