Az ifjúság európai éve keretében szervezett tevékenységek a Központi Régióban

A 2022-es év Az ifjúság európai éve, ezért a Központi Régió Europe Direct Irodája által a következő hónapokban megszervezett tevékenységek – amelyeket az Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség támogat szervező intézményként – a Központi Régió fiataljait helyezik a figyelem középpontjába. Az Európa futama, a Friendship Challenge, illetve az egyes megyékben zajló, környezetvédelmi témájú vitasorozat jelenti azokat a tevékenységeket, amelyekre Brassó, Hargita, Fehér, Kovászna, Maros és Szeben megyéből érkeznek fiatalok. A tevékenységek célja az, hogy tájékoztatást nyújtsanak a fiataloknak arról, hogyan támogatja őket az EU, illetve, hogy a résztvevők véleményét és meglátásait közvetítsék az Európai Bizottságnak. A tevékenységeket a régió megyei tanfelügyelőségeivel partnerségben szervezik meg.

Az interaktív tevékenységek révén a fiatalok bekapcsolódhatnak a közösségek életébe, és tájékoztatást kapnak az EU-nak az ő támogatásukban betöltött szerepéről. Így az Európai Bizottság fontos támogatási alapelveivel ismerkedhetnek meg jövőbeli fejlődésük érdekében, találkozhatnak más fiatalokkal és az európai intézmények képviselőivel is. Amint azt a statisztikai adatok is bizonyítják, a mai fiatalokat kevésbé érdeklik a közösségi részvétel hagyományos formái, azonban határozottan kiállnak elképzeléseik mellett, innovatív megközelítéseket alkalmaznak. Éppen ezért Az ifjúság európai évének célja az, hogy tisztelegjen a fiatalok szerepvállalása előtt, felismerje az említett jelenséget, különösen a sokukat sújtó világjárvány nehéz időszaka után.

„Javasolt tevékenységeink célja az, hogy rávilágítsunk a fiatalok fontos szerepére európai szinten, egy jobb – zöldebb, befogadóbb és digitálisabb – jövő építéséért. Számos lehetőséget kínálunk számukra a tanulásra, véleményük megosztására, találkozásra, illetve a Központi Régióban zajló tevékenységekben való bekapcsolódásra. Amint azt az EU képviselői is elmondták: Az ifjúság európai éve megfelelő alkalom arra, hogy magabiztosan és reménnyel tekintsünk előre a világjárvány után. A cél tehát az, hogy a fiatalokat és prioritásaikat bevonjuk a jövőbeli fejlesztési politikák kidolgozásába, valamint a nekik szánt tevékenységek megszervezésébe, ezzel ösztönözzük őket a változáshoz való hozzájárulásra, és arra, hogy megpróbálják úgy alakítani az európai jövőt, ahogyan szeretnék” nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Az Európa futama alkalmával, amelynek lebonyolítása októbertől kezdődik, a Központi Régió Europe Direct irodájának csapata a régiói megyéinek legalább két-két középiskolájába kiszáll (Brassó, Hargita, Fehér, Kovászna, Maros és Szeben megyében), és arra ösztönzi a fiatalokat, hogy egészséges életmódot válasszanak, mindeközben pedig barátaikra is szánjanak időt, mindamellett a lehetőség mellett, hogy információban, promóciós anyagokkal és díjakkal gazdagodva térjenek haza.

A november elejétől zajló Friendship Challenge a régió több iskolájának diákjait mozgósítja majd, hogy csapatot alkossanak, különböző feladatokat oldjanak meg több fordulóban. Ezek során a résztvevők megválaszolják az EU-val kapcsolatos kérdéseket, együttműködnek csapattársaikkal, hogy nagyobb pontszámot érjenek el, rávezető jeleket és lehetőségeket szerezzenek az erős csapat kialakításához.

A környezetvédelemi vitasorozaton, az év utolsó negyedében a diákok és tanárok megvitatják a környezet minőségének javítása terén gyakorlatba ültethető megoldások hatékonyságát. A vita 2-3 napos döntőjében a legjobb csapatok vesznek részt a Központi Régió valamely reprezentatív helyszínén. A szervező intézmény, illetve az Európai Parlament és a nagyközönség képviselőiből álló zsűri a végén dönti el, melyik csapat lesz a győztes.

Háttérinformációk:

Az Európai Bizottság 2021 októberében online felmérést kezdeményezett a fiatalok véleményének, elvárásainak és javaslatainak megismerésére. A közel 5000 válasz során kapott eredmény elemzése többek között arra mutatott rá, hogy a fiatalok 64%-a szeretné, ha az „oktatás és képzés” lenne az ifjúság európai évének központi témája, 61%-a pedig azt jelezte, hogy „interaktív viták és párbeszédek” a legjobb módozatai annak, hogy a fiatalok hallassák szavukat.

Európai szinten ifjúsági portált indítottak (https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro), amely Az ifjúság európai évének kommunikációs felülete. Tevékenységeket, rendezvényeket, politikai kezdeményezéseket tesznek közzé itt, hogy a fiatalok könnyebben és hatékonyabban bekapcsolódhassanak a közéletbe.

A fiataloknak jelentős nehézségekkel kellett szembenézniük a járvány idején. Az oktatási intézmények bezárása, a hobbitevékenységek korlátozott gyakorlása, valamint a társadalmi interakció hiánya csak néhány probléma azok közül, amelyek meglehetősen rányomták bélyegüket fejlődésükre. Ezzel összefüggésben Az ifjúság európai éve elnevezésű kezdeményezés tiszteletben tartja az elmúlt két év kevésbé kellemes időszakai hatásának leküzdésére irányuló erőfeszítéseket. Ezért az európai év a konferenciák, rendezvények, programok, de tájékoztató és promóciós kampányok szervezését is magába foglalja.

A fiatalokat sújtó munkanélküliség elleni küzdelem:

A munkanélküliségi ráta az Európai Unió figyelmének középpontjában áll. Ilyen tekintetben egy egész sor intézkedést dolgoztak ki a probléma leküzdésére, többek között:

➔     Az ifjúság foglalkoztatására irányuló programokat

Az Ifjúsági garancia olyan európai kezdeményezés, amelynek célja, hogy minden 30 év alatti fiatal minőségi állásajánlathoz, továbbképzéshez, gyakornoki programhoz vagy szakmai gyakorlathoz jusson.

Az Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés az Európai Unió másik fontos pénzügyi forrására utal, melynek szerepe a korábban említett program megvalósításának támogatása, valamint a fiatalok első munkahelyük megtalálásához nyújtott segítség a munkáltatók ösztönzése révén. A projekt különösen azokat a fiatalokat célozza meg, akik olyan régiókban élnek, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja a 25%-ot.

➔     Gyakornoki programokat és szakmai gyakorlatokat

Az Európai szövetség a tanoncokért platform az Ifjúsági garancia támogatása és az Európai Unión belül végzett szakmai gyakorlatok minőségének javításáért jött létre.

➔    Az Erasmus+ Programot

Az Európai Parlament 2021 tavaszán fogadta el az új Erasmus+ programot a 2021-2027 közötti időszakra. Így a képviselők mintegy 1,7 milliárd eurós többletforrás elnyerését biztosították a program fejlesztésére, összesen mintegy 28 milliárd eurót. Az említett költségvetés kétszerese az előző időszakénak, azaz a 2014-2020 közötti időszak finanszírozásához képest.

A meghatározott irány tekintetében az új Erasmus+ a társadalmi felzárkóztatásra, a zöld és digitális gazdaságra való átállásra helyezi a hangsúlyt, biztosítva a hátrányos helyzetűek részvételét.