Calendarul întâlnirilor grupurilor de lucru tematice pentru elaborarea Documentului cadru regional în vederea pregătirii proiectelor de transfer tehnologic