Clarificare privind modul de selecție a proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020