Clarificari domeniul major de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Axa IV P.O.R.

In cadrul domeniului major de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” al Axei IV P.O.R., investitia propusa printr-o cerere de finantare trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (identificat la nivel de clasa CAEN, la pct. 2.2 „Locul de implementare a proiectului si domeniul de activitate in care se realizeaza investitia” din formularul cererii de finantare).