Comitetul de Monitorizare al Programului Regiunea Centru 2021-2027 a adoptat decizii importante pentru proiectele de dezvoltare din Regiune

În data de 28 noiembrie 2023 s-a desfășurat reuniunea online a Comitetului de Monitorizare pentru Programul ”Regiunea Centru” (CM PR Centru), în cadrul unui eveniment organizat de ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management a Programului. În acest for au fost adoptate decizii privind etapizarea proiectelor nefinalizate din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și cu privire la metodologiile și criteriile de evaluare și selecție aferente pentru cinci apeluri de proiecte din cadrul PR Centru, în valoare totală cumulată de peste 121 milioane euro.

La începutul lunii noiembrie a avut loc reuniunea de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, eveniment în cadrul căruia reprezentanții administrației publice au analizat stadiul implementării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu referire directă la procesul de închidere a acestor proiecte, în conformitate cu prevederile OUG nr 36/2023. Beneficiarii POR 2014-2020 au fost informați de către ADR Centru cu privire la procedura de elaborare a listelor proiectelor etapizate, nefuncționale sau nefinalizate, reprezentanții Agenției participând la mai multe runde de întâlniri cu beneficiarii care au solicitat etapizarea proiectelor aflate în implementare.

Procesul de etapizare presupune o analiză detaliată din perspectiva preluării proiectelor în cadrul PR Centru 2021-2027, având în vedere prevederile Programului și cele ale Regulamentelor UE pentru perioada de programare 2021-2027. Pentru a putea fi stabilite proiectele care se încadrează în prevederile PR Centru, valorile corespunzătoare și impactul financiar acestora, forul partenerial cu rol decizional strategic în procesul de implementare al Programului a aprobat metodologia de preluare și verificare a proiectelor propuse a fi etapizate din cadrul POR 2014-2020 în cadrul PR Centru 2021-2027, inclusiv modificarea PR Centru 2021-2027, în sensul includerii proiectelor etapizate din cadrul POR 2014-2020. Concomitent, membrii CM PR Centru au aprobat și modificarea metodologiei de evaluare, selecție și contractare a proiectelor în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027.

De asemenea, în cadrul acestei Ședințe online a CM PR Centru – la care au participat peste 40 de membri și observatori din cadrul CM PR Centru – au fost aprobate metodologia precum și criteriile de eligibilitate și selecție pentru cinci apeluri de proiecte, care vor fi lansate la începutul anului 2024 și a căror alocare totală este de peste 121 milioane euro, din care 103 milioane euro sunt fonduri europene nerambursabile. În debutul lucrărilor reuniunii CM PR Centru au avut intervenit online și invitații din partea Comisiei Europene – domnul Krzysztof Kasprzyk și doamna Florentina Tăutu, reprezentând Unitatea E2 pentru România și Croația din cadrul DG Regio.

”Această reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului ”Regiunea Centru” a avut rolul de a stabili cadrul pentru etapizarea proiectelor care nu pot fi încheiate până la sfârșitul acestui an, din exercițiul financiar 2014-2020. Desigur, am stabilit și criteriile de evaluare și selecție pentru importante acțiuni și intervenții din cadrul PR Centru, care devine instrumentul principal de finanțare a proiectelor de dezvoltare la nivelul Regiunii Centru. În cadrul PR Centru 2021-2027 volumul de proiecte depuse va crește substanțial în ultima lună a anului și trebuie să derulăm corespunzător evaluarea și selecția, pentru ca proiectele bune să fie contractate cât mai repede și să producă efecte în mediul socio-economic din Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru și președinte CM PR Centru.

Cele cinci metodologii care includ criteriile de eligibilitate și selecție pentru apelurile de proiecte care se vor lansa spre finanțare în următoarea perioadă, dezbătute în cadrul Ședinței CM PR Centru, sunt:

  • Prioritatea 1 – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ, OS 1.1, Intervenția 1.3.3 – Platforma pilot de inovare deschisă – proiect strategic regional și Prioritatea 2 – O REGIUNE DIGITALĂ, OS 1.2, Intervenția 2.1.2 – Platforma regională pilot de open-innovation în domeniul Smart-City – proiect strategic regional
  • Prioritatea 5 – O REGIUNE ACCESIBILĂ, OS 3.2, Acțiunea 5.2 – Descongestionarea și fluidizarea traficului în zonele de acces în municipiile reședință de județ
  • Prioritatea 6 – O REGIUNE EDUCATĂ, Acțiunea 6.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, fiind vizată includerea în categoria partenerilor eligibili a unităților de cult din România,
  • Prioritatea 7 – O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL, OS 4.6, Intervenția 7.1.2 – Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare
  • Prioritatea 8 – O REGIUNE ATRACTIVĂ, OS 5.1, Acțiunea 8.2 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru. 

În finalul reuniunii de lucru au mai fost prezentate membrilor CM PR Centru metodologia și criteriile de eligibilitate și selecție pentru două Intervenții în cadrul Programului, respectiv pentru: Prioritatea 1 – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ, OS 1.1, Intervenția 1.3.1 – Trecerea de la idee la piață – sprijin pentru IMM și Prioritatea 2 – O REGIUNE DIGITALĂ, OS 1.2, Intervenția 2.1.1 – Comunități digitale pentru o regiune inteligentă- soluții digitale.

Lista membrilor cu drept de vot în CM PR Centru și Regulamentul acestui for pot fi consultate aici:  https://www.regiocentru.ro/comitet-monitorizare/

Alba Iulia, 28.11.2023